Financieringsplan 2022

De financieringsbehoefte voor 2022 wordt geschat op € 74,5 mld. Deze schatting is met onzekerheid omgeven gezien de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie, het herstel van de economie en de budgettaire impact van de plannen van het nieuwe kabinet.

Geschatte financieringsbehoefte voor 2022 (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2022

30,7

Geldmarktstand ultimo 2021 (excl. onderpand in contanten)

20,5

Kastekort 2022*

23,3

Totaal

74,5

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

Zodra nieuwe informatie over de financieringsbehoefte beschikbaar komt publiceert het Agentschap een persbericht. De eerste update van de financieringsbehoefte zal begin januari gecommuniceerd worden op basis van de realisaties van het kassaldo en de ultimo geldmarktstand in 2021.

De uitgiftes in 2022 zullen bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de schuld, swap en cash portefeuille te verlengen naar minimaal acht jaar.

Beroep op de kapitaal- en geldmarkt

Het Agentschap verwacht een nominaal bedrag van ongeveer € 45 miljard op de kapitaalmarkt op te halen. Schommelingen in de financieringsbehoefte worden in eerste instantie opgevangen op de geldmarkt. Alleen in het geval dat de financieringsbehoefte significant lager uitpakt dan nu voorspeld, kan het beroep op de kapitaalmarkt ook verlaagd worden. Indien de financieringsbehoefte hoger uitpakt dan € 74,5 mld. dan kan het Agentschap zowel het beroep op de geld- als de kapitaalmarkt verhogen.