Financieringsplan 2022

De financieringsbehoefte voor 2022 wordt geschat op € 66,3 miljard. De huidige economische omstandigheden zorgen ervoor dat de geschatte financieringsbehoefte door een hoge mate van onzekerheid wordt omgeven.

Geschatte financieringsbehoefte voor 2022 (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2022

30,7

Geldmarktstand ultimo 2021 (excl. onderpand in contanten)

19,3

Afname onderpand in contanten (ultimo mei) 1,5
Terugkopen DSL 0,1

Kastekort 2022*

14,7

Totaal

66,3

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

De uitgiftes in 2022 zullen bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de schuld, swap en cash portefeuille te verlengen naar minimaal acht jaar.

Beroep op de kapitaal- en geldmarkt

Het Agentschap verwacht een nominaal bedrag van tussen de € 40 en € 45 miljard op de kapitaalmarkt op te halen. Schommelingen in de financieringsbehoefte worden in eerste instantie opgevangen op de geldmarkt. Alleen in het geval dat de financieringsbehoefte significant lager uitpakt dan nu voorspeld, kan het beroep op de kapitaalmarkt ook verlaagd worden. Indien de financieringsbehoefte hoger uitpakt dan € 66,3 miljard. dan kan het Agentschap zowel het beroep op de geld- als de kapitaalmarkt verhogen.