Financieringsplan 2023

Op vrijdag 16 december heeft het Agentschap de Outlook 2023 gepubliceerd. De financieringsbehoefte werd toen geraamd op € 101,5 miljard. Op basis van de uiteindelijke geldmarktstand van 2022 wordt de financieringsbehoefte voor 2023 nu geraamd op € 99,7 miljard. De nieuwe raming voor 2023 is daarmee € 1,8 miljard lager dan eerder voorzien.

De te verwachten financieringsbehoefte blijft omgeven met onzekerheid vanwege verschillende factoren die invloed hebben op de overheidsfinanciën, zoals het prijsplafond voor energie, de verwachte inflatie en een mogelijke vertraging in economische groei.

Geschatte financieringsbehoefte voor 2023

Bedrag
(€ mld.)

Verschil t.o.v. vorige schatting
(€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt 2023

31,6

-

Geldmarktstand ultimo 2022 (excl. onderpand in contanten)

34,5

-1,8

Kastekort 2023*

33,6

-

Bestaande uit:

  • Kastekort gebaseerd op de Miljoenennota

26,3

  • Indicatieve impact energieprijsmaatregelen en inflatiecorrectie voor de (semi)collectieve sector

7,3

Totaal

99,7

-1,8

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

De uitgiftes in 2023 zullen bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de schuld, swap en cash portefeuille te verlengen naar minimaal acht jaar in 2025. Voor eind 2023 streeft het Agentschap naar een minimale looptijd van 7,9 jaar.

Kapitaalmarktuitgiften 2023

Het Agentschap verwacht een nominaal bedrag van ongeveer € 50 miljard op de kapitaalmarkt op te halen. Schommelingen in de financieringsbehoefte worden in eerste instantie opgevangen op de geldmarkt. Alleen in het geval dat de financieringsbehoefte significant lager uitpakt dan nu voorspeld, kan het beroep op de kapitaalmarkt ook verlaagd worden. Mocht de financieringsbehoefte significant stijgen of dalen, dan kan het Agentschap besluiten het beroep op de kapitaalmarkt of de geldmarkt te verhogen of te verlagen.