Financieringsplan 2023

Er wordt er voor 2023 een kastekort verwacht wat € 11,5 miljard lager is dan voorheen, waardoor de financieringsbehoefte daalt naar € 74,9 miljard. De verandering in het kastekort wordt mede veroorzaakt door meerdere factoren. Voorbeelden hiervan zijn variaties in belastinginkomsten, lager dan verwachte uitgaven voor het energieprijsplafond en onderuitputting (d.w.z. dat de overheid niet alle geplande uitgaven kan uitgeven).

Financieringsbehoefte in 2023

Geschatte financieringsbehoefte voor 2023

Bedrag
(€ mld.)

Verschil t.o.v. vorige schatting
(€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt 2023

31,6

-

Geldmarktstand ultimo 2022 (excl. onderpand in contanten)

34,5

-

Kastekort 2023

8.8*

-11,5

Totaal

74,9

-11,5

Beroep op de kapitaal-en geldmarkt in 2023

Het beroep op de kapitaalmarkt wordt met ongeveer € 5 miljard verlaagd tot ten minste €46 miljard in nominale termen.

De uitgiftes in 2023 zullen bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de schuld, swap en cash portefeuille te verlengen naar minimaal acht jaar in 2025. Voor eind 2023 streeft het Agentschap naar een minimale looptijd van 7,9 jaar.

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.