Nieuw: DDA 10-jaars DSL

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

  • Overzicht
Atrium Ministerie van Financiën

Op dinsdag 7 februari 2017 geeft het Agentschap om 10:00 uur een nieuwe 10-jaars benchmarklening uit middels een Dutch Direct Auction (DDA). Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers van hun keuze.

Het Agentschap heeft ABN AMRO Bank, Jefferies en NatWest Markets geselecteerd als adviseurs voor deze DDA.

De nieuwe 10-jaars benchmarklening loopt af op 15 juli 2027 en heeft een korte eerste coupon. De eerste uitgifte zal worden geprijst op basis van een spread ten opzichte van de referentielening, de DBR 0,25% 15 februari 2027. Het doelvolume is € 4 tot €6 miljard. De storting vindt plaats op donderdag 9 februari 2017.

Nadere details zoals de coupon van de lening en de initiële spread guidance zullen te zijner tijd worden aangekondigd.

Indien onvoorziene marktomstandigheden zich voordoen, behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veiling uit te stellen.