Rechtsherstel effecten

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

  • Overzicht

In de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter veel effecten van Joden ontvreemd. Het Agentschap is in het verleden betrokken geweest bij het rechtsherstel hiervan. Daarvoor golden speciale regels. Om het rechtsherstel in goede banen te leiden zijn alle effecten, zowel aandelen als obligaties, van vóór of tijdens de Tweede Wereldoorlog, ongeldig verklaard.

Windmolens aan het IJsselmeer

Windmolens aan het IJsselmeer

Beeld: Outlook 2016

Vervolgens konden bezitters bij het Agentschap een aanvraag indienen om deze effecten opnieuw geldig te maken, zodat ze weer verhandelbaar werden op een effectenbeurs. Die mogelijkheid bestond tot 31 december 1982. Daarna hadden de effecten die vóór of tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn uitgegeven geen waarde meer en was er geen rol meer voor het Agentschap.

Het Rijk heeft op 21 maart 2000 een overeenkomst gesloten met de Joodse gemeenschap (Centraal Joods Overleg). Volgens die overeenkomst is er in sommige gevallen compensatie mogelijk voor het verlies van de waarde van effecten, als de reden dat de aanvraag niet op tijd werd gedaan een gevolg is van het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Een aanvraag voor compensatie kan dan worden ingediend bij:

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam
e-mail     : collectieven@maror.nl
telefoon : +31 (0) 20 679 9373
fax           : +31 (0) 20 673 3589

Meer informatie over teruggave van Joodse tegoeden vindt u op de website van de rijksoverheid