Agent

Elvira Eurlings

Elvira Eurlings is sinds 1 februari 2018 Agent.

Een van de belangrijkste taken van het Agentschap is de voorbereiding en uitvoering van het financieringsbeleid en het uitvoeren van transacties op financiële markten namens de Staat. Andere verantwoordelijkheden van het Agentschap betreffen de aanbesteding van het betalingsverkeer van het Rijk en het schatkistbankieren. Het Agentschap is een integraal onderdeel van het ministerie van Financiën. 

Het Agentschap is de schuldmanager van de Staat der Nederlanden. In andere landen wordt de uitvoering van financieringstransacties veelal uitbesteed aan een ‘fiscal agent’, in veel gevallen de centrale bank. Het Agentschap is echter zowel schuldmanager als ‘fiscal agent’. Medewerkers van het Agentschap hebben daarom het voorrecht en de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan het financieringsbeleid door het afsluiten van transacties op financiële markten. De Agent is daarmee de ogen en oren van de minister van Financiën op financiële markten. Het Agentschap informeert de minister over relevante ontwikkelingen op markten.