Aanvraag garantie

Bij de aanvraag voor een garantie heeft het Agentschap naast het onderstaande ingevulde en ondertekende formulier ook een kopie nodig van de relevante documenten op basis waarvan de garantie wordt aangevraagd, bijvoorbeeld een huurovereenkomst.

 Deze documenten kunnen als bijlage toegevoegd worden aan een mailbericht.

Het Agentschap verstrekt de “Verklaring garantie” in tweevoud, zowel aan de organisatie als aan de begunstigde.

Stap 1: Vul  onderstaand formulier in en laat dit tekenen door een tekenbevoegde conform de handtekeningenkaart met de bevoegdheid “Wijzigen rekening-courant”.

Formulier aanvraag garantie

Stap 2: Voeg het ingevulde en ondertekende formulier en kopieën van de relevante documenten als bijlagen toe aan het mailbericht. Door hier te klikken opent u het juiste mailbericht.

Houdt u rekening met een verwerkingstermijn door het Agentschap van 1 maand. Het Agentschap zal uw verzoek per mail bevestigen, daarnaast ontvangt u en de begunstigde de ondertekende "Verklaring garantie" per post.