Beëindiging garantie

Met onderstaand formulier kunt u een lopende garantie beëindigen. Voor de garantie is bij het aanvragen een aparte rekening-courant aangemaakt waarop een bedrag gereserveerd staat. Dit gereserveerde bedrag wordt bij beëindiging op uw ‘hoofd’ rekening-courant bij de schatkist teruggestort.

Om de beëindiging van de garantie te voltooien moeten beide originele exemplaren van de “Verklaring garantie” retour worden gezonden. Dit betreft dus zowel het exemplaar van de deelnemer aan schatkistbankieren als het exemplaar van de begunstigde. Deze verklaringen zijn bij de aanvraag door het Agentschap aan beide partijen verstrekt.

Daarnaast dient de begunstigde bij de retourzending van zijn “Verklaring garantie” ook een begeleidende brief toe te voegen waarin wordt aangegeven dat de garantie inderdaad mag vervallen of dat wordt afgezien van de uitoefening van de rechten uit de “Verklaring garantie”.

Volg bij het beëindigingen van de garantie de onderstaande stappen:

Stap 1: Vul het onderstaande formulier in en laat deze tekenen door een tekenbevoegde conform de handtekeningenkaart met de bevoegdheid “Wijzigen rekening-courant”.

Formulier beëindiging garantie

Stap 2: Vraag bij de begunstigde zijn originele exemplaar van de "Verklaring garantie" op en vraag de begunstigde om een brief aan het Agentschap op te stellen waarin de begunstigde aangeeft dat de garantie inderdaad mag worden beëindigd. 

Stap 3: Stuur het ingevulde en ondertekende formulier "Beëindiging garantie", de beide originele exemplaren van de "Verklaring garantie" en de begeleidende brief van de begunstigde retour naar het Agentschap op het volgende adres:

Agentschap van de Generale Thesaurie
T.a.v. Treasury Unit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Houdt u rekening met een verwerkingstermijn door het Agentschap van 1 maand. Het Agentschap zal uw verzoek per mail bevestigen.