Wijziging adresgegevens

Met behulp van het volgende formulier kunt u wijzigingen in de adresgegevens van uw organisatie doorgeven.

Stap 1: Vul het volgende formulier in en laat deze tekenen door een tekenbevoegde conform de handtekeningenkaart met de bevoegdheid “Wijzigen rekening-courant”.

Formulier wijziging adresgegevens

Stap 2: Voeg vervolgens het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage toe aan een mailbericht. Door hier te klikken opent u het juiste mailbericht.

Houdt u rekening met een verwerkingstermijn door het Agentschap van 2 werkdagen. Het Agentschap zal uw wijziging per mail bevestigen.