Wijziging bankrekening

Via deze pagina kunt u wijzigingen in uw bank of bankrekeningnummer doorgeven. Dit kan nodig zijn als u bijvoorbeeld van bank verandert.

U kunt ook een nieuwe bankrekening toevoegen als u meerdere bankrekeningen wilt gaan gebruiken om geld van en naar uw rekening-courant bij de schatkist te boeken. Verwijderen van een bankrekening is alleen mogelijk als er minimaal één bankrekeningnummer overblijft dat u gebruikt voor schatkistbankieren.

Volg de onderstaande stappen om alle gegevens en documenten bij te voegen:

Stap 1: Het onderstaande formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door een tekenbevoegde conform de handtekeningenkaart met de bevoegdheid “Wijzigen rekening-courant”.

Formulier wijziging bankrekening

Stap 2: Voeg het formulier toe als bijlage bij het mailbericht. Door hier te klikken opent u het juiste mailbericht.

De verwerkingstijd is afhankelijkheid van de bank(en) waarbij u een wijziging wilt doorvoeren. Het Agentschap zal uw wijziging en de ingangsdatum per mail bevestigen.

Stap 3: Indien nodig krijgt u van het Agentschap een machtigingsformulier toegestuurd. Hiermee machtigt u het Agentschap om een bankrekening aan uw rekening-courant bij de schatkist te koppelen. Het machtigingsformulier dient u ondertekend terug te sturen naar:

Agentschap van de Generale Thesaurie

T.a.v. Treasury Unit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag