Wijziging contactpersonen

Het Agentschap bewaart per relatie de gegevens van maximaal twee contactpersonen. Daarvan is één de hoofdcontactpersoon.

De hoofdcontactpersoon is voor het Agentschap het eerste aanspreekpunt voor alle zaken rondom schatkistbankieren. Het is dus belangrijk om wijzigingen tijdig door te geven aan het Agentschap.

Stap 1: Vul het onderstaande formulier in en laat deze tekenen door een tekenbevoegde conform de handtekeningenkaart met de bevoegdheid “Wijzigen rekening-courant”.

Formulier wijziging (gegevens van) contactpersonen

Stap 2: Voeg vervolgens het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage toe aan het mailbericht. Door hier te klikken opent u het juiste mailbericht.

Houdt u rekening met een verwerkingstermijn door het Agentschap van 2 werkdagen. Het Agentschap zal uw wijziging per mail bevestigen.