Wijziging intradaglimiet

De intradaglimiet is het bedrag dat uw nieuwe bankrekening gedurende de dag rood mag staan. Omdat u geld opneemt uit de schatkist door de nieuwe bankrekening te debiteren is de intradaglimiet daarmee ook het maximum dat u per dag uit de schatkist kunt opnemen.

Het kan voorkomen dat de intradaglimiet bij nader inzien te laag is vastgesteld of dat u incidenteel de intradaglimiet hoger wilt vaststellen om eenmalig een groot bedrag te kunnen opnemen. Omdat het Agentschap richting uw bank garant staat voor de intradaglimiet moet een wijziging van de limiet worden goedgekeurd door het Agentschap.

U kunt twee verschillende soorten wijzigingen van de intradaglimiet doorgeven. Een incidentele wijziging kunt u via onderstaand formulier doorgeven tot 29 september. Een structurele wijziging kunt u vanaf livegang van Mijn Schatkist weer doorgeven op 5 oktober via het deelnemersportaal.

Een incidentele wijziging van de intradaglimiet

Een incidentele verhoging van een intradaglimiet kan nodig zijn als u een grote uitgave moet verrichten waarvoor u op een dag meer geld uit de schatkist wilt opnemen dan uw intradaglimiet toelaat.

Stap 1: Voor een incidentele wijziging van de intradaglimiet kunt u het onderstaande formulier invullen en laten ondertekenen door een tekenbevoegde(n) conform de handtekeningenkaart.

Incidentele wijziging intradaglimiet

 Stap 2: Voeg het formulier toe als bijlage bij het mailbericht. Door hier te klikken opent u het juiste mailbericht.

Houdt u rekening met een verwerkingstermijn van 2 werkdagen. Bijvoorbeeld als u de wijziging wilt laten ingaan op donderdag, dient u deze voor dinsdag om 10.00 uur te hebben ingediend. Een wijziging op de dag zelf is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, neem daarvoor telefonisch contact op met het Agentschap.