Rekeninginformatie en Internetfaciliteit

Wat kan er allemaal gedaan worden met de Internetfaciliteit?

In de Internetfaciliteit schatkistbankieren kunt u uw rekening-courant en depositorekening raadplegen. U kunt ook rekeningafschriften printen en downloaden. Ook is er de mogelijkheid om deposito’s te plaatsen en vervroegd op te vragen (als u daarvoor de juiste autorisaties heeft).

Wanneer worden de inlogcodes voor de Internetfaciliteit toegezonden?

De inlogcodes zijn eind november/begin december 2013 schriftelijk aan de decentrale overheden toegezonden. Via de formulieren op deze website kunt u nieuwe gebruikers opgeven. Zij krijgen dan hun persoonlijke inlogcode toegestuurd.

Hoeveel inlogcodes krijgt elke decentrale overheid voor de Internetfaciliteit?

Het aantal inlogcodes is gelijk aan het aantal personen dat toegang krijgt tot de Internetfaciliteit. De geautoriseerde personen kunt u opgeven via het formulier Aanvraag Internetfaciliteit; dit is één van de 3 bijlagen die u bij uw elektronische aanmelding dient te uploaden.

Hoe krijgt een decentrale overheid toegang tot de Internetfaciliteit?

Inlognamen en wachtwoorden voor de Internetfaciliteit zijn eind 2013 opgestuurd. Wanneer een decentrale overheid zich aanmeldt bij de schatkist, dient tevens te worden aangegeven welke medewerkers bevoegdheden krijgen voor de Internetfaciliteit. Deze medewerkers zullen een inlognaam en een wachtwoord ontvangen.

Hoe krijgt een decentrale overheid inzicht in haar saldo bij de schatkist?

De dagelijkse mutaties zijn te raadplegen via een Internetfaciliteit (webapplicatie). Iedere decentrale overheid heeft de mogelijkheid rekeningoverzichten te downloaden en uit te printen. Het rekeningoverzicht bevat de mutaties van de dag ervoor. Als een decentrale overheid vandaag een mutatie ten gunste of ten laste van de nieuw geopende bankrekening doet, kan de saldomutatie in de rekening-courant bij de schatkist de volgende dag aan het begin van de middag via de Internetfaciliteit worden opgehaald.

Krijgen de decentrale overheden rekeningafschriften?

Rekeningafschriften kunnen worden gedownload via de Internetfaciliteit (webapplicatie). Er worden geen papieren afschriften verzonden.

Wanneer wordt het saldo op de rekening-courant bij de schatkist bijgewerkt?

De overboeking die u vandaag doet naar uw nieuw geopende bankrekening, is de volgende dag aan het begin van de middag zichtbaar via de Internetfaciliteit (webapplicatie).