Ontwikkelingen Digitaliseren Schatkistbankieren

Schatkistbankieren is een dienst van het Ministerie van Financiën. Het ministerie wil haar dienstverlening verder professionaliseren en toekomstbestendig maken, werkprocessen automatiseren en u een nieuwe en solide gebruikersomgeving bieden waarin u op eenvoudige en efficiënte wijze veel zaken zelf kunt regelen. Hiermee sluit de dienstverlening meer aan bij de wensen en suggesties voor verbetering die u heeft gedaan in het klanttevredenheidsonderzoek dat enige tijd geleden heeft plaatsgevonden.

Vooruitblik

In de komende maanden wordt de nieuwe digitale omgeving “Mijn Schatkist” verder ontwikkeld. 

Gaandeweg zullen we u als eindgebruikers via nieuwsberichten informeren over de voortgang en waar mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen. 

En wat betekent dit voor mij?

We informeren u nu graag via deze weg over de ontwikkelingen en betrekken u in het nieuwe jaar wat intensiever wanneer de eerste delen van de nieuwe omgeving worden opgeleverd. Nadere informatie hierover volgt in volgende nieuwsberichten.