Ontwikkelingen Digitaliseren Schatkistbankieren

Schatkistbankieren is een dienst van het Ministerie van Financiën. Het ministerie wil haar dienstverlening verder professionaliseren en toekomstbestendig maken, werkprocessen automatiseren en u een nieuwe en solide gebruikersomgeving bieden waarin u op eenvoudige en efficiënte wijze veel zaken zelf kunt regelen. Hiermee sluit de dienstverlening meer aan bij de wensen en suggesties voor verbetering die u heeft gedaan in het klanttevredenheidsonderzoek dat enige tijd geleden heeft plaatsgevonden.
Om deze nieuwe digitale omgeving te realiseren is het project Digitalisering Schatkistbankieren gestart in juli 2020. Afgelopen maanden zijn flinke stappen voorwaarts gemaakt en we nemen u graag mee in de ontwikkelingen en blikken alvast vooruit naar het nieuwe jaar.  

Terugblik

De aanbestedingsprocedure is in juli 2020 afgerond en de opdracht is gegund aan de leverancier Netcompany. Samen met de leverancier zijn we afgelopen maanden voortvarend aan de slag gegaan. Veel onderwerpen uit het programma van eisen zijn verder uitgediept in een workshop-reeks deze zomer om zo tot heldere beelden, wederzijdse verwachtingen en solide producten te komen. Hoe moet bijvoorbeeld het deelnemersportaal er uitzien, wat moet het kunnen en welke functionaliteiten zijn wenselijk? Dit heeft geleid tot diverse producten en afspraken. In oktober is fiat gegeven voor het starten van de realisatiefase van het project.

En daarmee is de bouw van de nieuwe digitale omgeving begonnen.

Vooruitblik

In de komende maanden ontwikkelen we ‘onder de motorkap’ de eerste delen van de nieuwe digitale omgeving, waaronder het deelnemersportaal en inloggen via eHerkenning. Gaandeweg zullen we u als eindgebruikers informeren over de voortgang en waar mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen. 

De planning kent de volgende mijlpalen:

Tweede helft  ’21:

Release 1.0  (grote delen van het deelnemersportaal in concept gereed)

Eerste helft  ‘22:

Lancering van de nieuwe omgeving, alle gegevens uit de huidige omgeving worden overgezet

En wat betekent dit voor mij?

We informeren u nu graag via deze weg over de ontwikkelingen en betrekken u in het nieuwe jaar wat intensiever wanneer de eerste delen van de nieuwe omgeving worden opgeleverd. Nadere informatie hierover volgt in volgende nieuwsberichten.