Rentestanden decentrale overheden

Hier vindt u de rentetarieven zoals die voor decentrale overheden gelden. Rentetarieven van de rekening-courant (RC) en deposito's worden dagelijks vastgesteld. Het Agentschap publiceert deze tarieven met een vertraging van 1 werkdag. Het Agentschap behoudt zich het recht voor van deze rentestanden af te wijken als blijkt dat de rentetarieven niet correct zijn gepubliceerd.

De rente op de rekening-courant is gelijk aan de EuroSTR-fixing.

De depositorente is afhankelijk van de looptijd van het deposito en gelijk aan de inleenrente van de Nederlandse staat. Voor deposito’s met een looptijd tot en met 12 maanden is de rente gelijk aan de rente op Nederlands schatkistpapier (DTC's). Voor deposito’s met een looptijd langer dan 12 maanden is de rente gelijk aan de rente op Nederlandse staatsleningen (DSL’s).

Wanneer u op zoek bent naar historische rentetarieven, kunt u contact opnemen met het Agentschap.