Fotothema's Outlook

Ieder jaar in december publiceert het Agentschap de Outlook. Hierin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de financiering van de staatsschuld in het komende jaar. Elke Outlook is voorzien van prachtige foto’s van Nederland volgens een bepaald thema. Deze foto’s zijn verspreid over deze website terug te vinden. Hier vindt u een overzicht van de thema’s met bijbehorende foto’s van de afgelopen jaren.

2024: New Horizons

New Horizons is het fotothema voor de Outlook 2024. Naarmate we verder in de toekomst kijken, begint de impact van kunstmatige intelligentie zich op veel gebieden te manifesteren, waaronder kunst. In de Outlook 2024 vindt u naast traditionele foto's ook werken die gemaakt zijn door generatieve AI, die dit veranderende landschap weerspiegelen. Naast inspirerende prachtige kunst is "New Horizons" een grenzeloos thema dat vooruitkijkt naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en nieuwe vergezichten.

Beeld: Outlook 2024

2023: Wendbaarheid

De foto's in de Outlook 2023 beelden wendbaarheid uit. Wendbaarheid kan beschreven worden als het vermogen om jezelf snel en gemakkelijk te verplaatsen. Recent is de betekenis van het woord uitgebreid naar projectmanagement (Agile), en beschrijft wendbaarheid het vermogen om te reageren op verandering. In 2022 was verandering overal om ons heen. Te midden van onvoorspelbaarheid in onze financieringsbehoefte en wereldwijde onzekerheden, blijft het Agentschap van de Generale Thesaurie zich inzetten op haar mandaat om de staatsschuld op transparante en consistente wijze te financieren.

Wat betekent wendbaarheid voor het Agentschap en Nederland? In ons streven om een wendbare organisatie te zijn, kunnen we ons laten inspireren door voorbeelden uit de wereld om ons heen. Deze Outlook illustreert voorbeelden van alledaagse wendbaarheid. Nederlandse dieren zoals de buizerd zijn enorm behendige vliegers. Nieuwkomers zoals de wolf moeten zich aanpassen om hun veranderde omgeving te overleven. Atleten zijn wendbaar op het hoogste niveau, en Nederlandse innoveerders zijn voortdurend nieuwe technologieën aan het bouwen om klimaatrisico's te beperken. Voor een zeilboot moet elk plan aangepast worden aan de heersende omstandigheden om veilig de bestemming te bereiken. Terwijl we deze veranderende wereld samen bevaren, zal het Agentschap permanent investeren in haar flexibiliteit en wendbaarheid, en inspelen op veranderingen door waar mogelijk te innoveren en onze nauwe relatie met de markt in stand houden.

Beeld: Artem Verbo, Unsplash
Onstuimig zeilweer met licht aan het einde van de tunnel

2022: Energie

Het fotothema van de Outlook 2022 is energie. De verscheidenheid aan foto’s laten verschillende soorten energie zien. Vaak denkt men bij het woord energie aan energieverbruik. Energie wordt opgewekt en omgezet in elektriciteit waarmee apparaten worden opgeladen en gebouwen worden verlicht. Daarnaast wordt energie gebruikt om transportmiddelen zoals treinen en auto's aan te drijven. De samenleving bevindt zich momenteel in een transitie waarin fossiele energiebronnen als kolen, gas en olie worden vervangen door schonere en duurzamere varianten. Over enkele decennia is het heel goed mogelijk dat de wereld energieneutraal opereert. Vliegtuigen vliegen dan op duurzame brandstof, elektrische auto’s worden dan opgeladen met zonne-energie en gebouwen kunnen worden verwarmd met aardwarmte. Daarnaast zou wind op zee in combinatie met waterstof voor een constante energievoorziening in Nederland kunnen zorgen.

Het woord energie is ook verbonden aan de energie in mensen. Mensen krijgen energie van sporten, een goed gesprek met een vriend of vriendin, een wandeling in de zon en de mensen om hen heen. Na een periode van lockdown in het begin van 2021, voelde men in Nederland veel energie toen de samenleving weer open ging. Na een lange periode was het eindelijk weer mogelijk om evenementen te bezoeken of zelfs in een discotheek of club te dansen.

Windmolens in Noord-Holland
Beeld: Nationale beeldbank
Windmolens bij zonsondergang

2021: Nederlandse Innovatie

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door het uitbreken van de COVID-19-pandemie. Dit heeft een enorme impact gehad op de wereldwijde volksgezondheid, de manier waarop wij onze samenleving inrichten en de wereldeconomie. Om een crisis succesvol te overwinnen helpt het om nieuwe manieren van zaken doen en samen werken te ontwikkelen, en daar zijn vaak innovaties voor nodig. Dit zal niet alleen het geval zijn voor de COVID-19-pandemie, maar ook voor andere uitdagingen zoals klimaatverandering. De foto's in deze Outlook tonen studenten, onderzoekers en bedrijven in Nederland die werken aan innovaties waarvan wordt verwacht dat ze bijdragen aan het behalen van resultaten op relevante thema’s of die dat in het verleden hebben gedaan.

Andersom geldt ook, een crisis heeft veel nadelen, maar een van de positieve aspecten is dat het ook een momentum met zich meebrengt voor verandering en innovatie.

In Nederland wordt dit momentum versterkt door de lancering van het Nationaal Groeifonds. Het kabinet investeert de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die het toekomstige groeivermogen van Nederland zullen vergroten. De financiering wordt besteed aan projecten op het gebied van kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling en innovatie.

De foto's in de Outlook 2021 laten innovaties zien die uit Nederland komen, innovaties die momenteel plaatsvinden of in Nederland worden ontwikkeld en de terreinen waarop het Nationaal Groeifonds de komende jaren nog meer innovatie wil aanwakkeren.

Beeld: ©ANP
Een onderzoeker in de AlgaePARC in Wageningen

2020: Bruggen

In 2019 heeft de Nederlandse regering conform het traditionele poldermodel twee belangrijke akkoorden gesloten: het Klimaatakkoord en het Pensioenakkoord. Beide overeenkomsten verbinden en binden diverse partijen in hun wens om de verschillende belangen te overbruggen, naar een duurzame toekomst. Dichter bij huis fungeert het Agentschap als een brug tussen het ministerie van Financiën en de ‘financiële markten’. Een voortdurende dialoog met onze Primary Dealers en investeerders is essentieel om het beheer van de staatsschuld en de behoeften en voorkeuren van marktdeelnemers optimaal op elkaar af te stemmen. Je kunt bruggen bouwen door aan elke kant te beginnen, maar beide kanten moeten elkaar op de juiste plaats ontmoeten, ergens in het midden. Dit is precies wat we hebben gedaan - via dialoog - bij het opstellen van het nieuwe beleidskader en het financieringsplan van het Agentschap voor 2020, te lezen in de Outlook 2020.

Beeld: ©Nationale Beeldbank
Hogesnelheidsspoorweg- en spoorwegbrug over de Hollandsch Diep met de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht aan de andere kant.

2019: Groen

2019 zal het eerste jaar worden waarin de Nederlandse overheid een groene obligatie uitgeeft. De foto’s opgenomen in de Outlook 2019 geven een indruk van overheidsprojecten en uitgaven die in aanmerking komen om uit de opbrengsten van de groene obligatie gefinancierd te worden. Bijvoorbeeld investeringen in spoorinfrastructuur, deze vergroten de capaciteit en mogelijkheden van schoon transport. Een ander voorbeeld is de steun van de overheid voor de bouw van windmolen parken, die milieuvriendelijke energie aan huishoudens leveren. Het Nederlandse Delta fonds valt hier ook onder en vergroot de bescherming van Nederland tegen overstromingen en extreme weersomstandigheden.

Beeld: ©Nationale Beeldbank
IJsselmeerdijk

2018: Bruisende steden

Stel dat u de afgelopen jaren op het platteland hebt gewoond en op een ochtend zomaar wakker wordt in het hart van Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Wat zou er dan opvallen? Hoe levendig het op straat is? Hoeveel goede restaurants en gezellige terrassen erbij zijn gekomen? Dat het daar vol zit met mensen die elkaar ontmoeten voor zaken of gewoon voor de gezelligheid?

Waarschijnlijk zou het u ook treffen hoeveel panden er in de steigers staan, omdat de eigenaren weer durven te investeren en hoe gemakkelijk het is om contact te leggen met jonge ondernemers die hun veelbelovende ideeën combineren met moderne technologie in innovatieve bedrijfjes. En als u  ’s avonds laat weer terug wilde naar uw comfortabele hotel, dan zou u merken hoe toegankelijk het openbaar vervoer in de grote steden is.  

Kortom, de Nederlandse economie floreert alweer een tijdje. Daarom is het fotothema van de Outlook 2018 ‘bruisende steden’. Dit thema heeft een directe link met het Agentschap. Niet alleen groeit de economie, maar ook de overheidsfinanciën zijn op orde. De staatsschuld daalt en de financieringsbehoefte van de Staat zit weer op het niveau van voor de crisis. Al met al kunnen we zeggen dat de stemming in Nederland weer optimistisch is. We nodigen u uit daaraan deel te nemen.

Het Vrijthof in Maastricht
Beeld: ©Jorge Franganillo / Outlook 2018
Het Vrijthof in Maastricht

2017: Kernprincipes Agentschap

De kernprincipes van het Agentschap zijn transparantie, liquiditeit en consistentie. Deze principes hebben altijd ten grondslag gelegen aan elk besluit, nieuw beleid of activiteit van het Agentschap. Dit was ook het geval in een turbulente periode en uitdagende marktomstandigheden, zoals gedurende de financiële crisis. Maar ook vandaag zijn deze principes nog steeds belangrijk, nu stabiliteit terug begint te komen en de Nederlandse financieringsbehoeftes aan het afnemen zijn. De komende jaren vragen nieuwe omstandigheden en inzichten wellicht flexibiliteit en aanpassingen. Echter, onze kernprincipes blijven altijd het hart van ons beleid, strategie en uitvoering.

De principes worden geïllustreerd in de Outlook 2017. Transparantie in de vorm van architectuur: van kassen tot lichte en moderne glazen gebouwen, inclusief ons eigen ministerie van Financiën. Liquiditeit door de overvloedige aanwezigheid van water: van rivieren en stroompjes tot kleine watervallen en de Noordzee. Ten slotte, consistentie wordt zichtbaar door zich eindeloos herhalende patronen: in de goedgeorganiseerde landbouw, een rij identieke badhuisjes, een groot aantal keurig gestalde fietsen en rijen van kaas die erop wachten gekocht te worden.

Atrium Ministerie van Financiën
Beeld: ©Corné Bastiaansen / Outlook 2017
Atrium Ministerie van Financiën

2016: Verlengen van de portefeuille

Een van de hoofddoelen van het nieuwe renterisicokader voor de periode 2016-2019 is het verlengen van de looptijd van de schuld- en swapportefeuille van 4,5 jaar ultimo 2014 naar ongeveer 6,4 jaar in 2019. Vanwege de huidige historisch lage rentes, in het bijzonder voor (Nederlandse) staatsobligaties) is het logisch om de looptijd te verlengen en daarmee vrijwel kosteloos het risico te verlagen. Het thema van de foto’s in de Outlook 2016 wordt daarom gevormd door ‘verlengen’ en ‘lang’.

Nederland heeft een relatief lange kustlijn, vergeleken met de rest van het Europese vaste land. Nederland staat op de zevende plaats, na Noorwegen, Denemarken, Griekenland, Finland, Kroatië en Zweden. De grootste gebouwen in Nederland zijn in Rotterdam te vinden: de Maastoren (165 meter), New Orleans (158 meter) en Delftse Poort  (151 meter) vormen de landelijke top drie. De rivier de Maas ontspringt in Frankrijk en stroomt door België en Nederland. Van zijn totale lengte van 925 km ligt ongeveer 238 km in Nederland, waarmee de Maas de langste rivier van het land is.

Eindeloze kustlijn
Beeld: Outlook 2016
Eindeloze kustlijn

2015: Wolkenluchten

Het gezegde ‘na regen komt zonneschijn’ is het fotothema van de Outlook 2015. Na al het negatieve economische nieuws van de laatste jaren, laat 2014 eindelijk weer wat hoopvolle – maar precaire – tekenen van herstel zien. De foto’s in de Outlook laten eerst zwaarbewolkte luchten zien, maar deze klaren gedurende de Outlook steeds verder op. Dit illustreert de verbetering van de Nederlandse economie de komende jaren. We hopen en geloven dat de Nederlandse economie net zo waterafstotend is als de inwoners, die al eeuwenlang strijden en overleven, los van (economische) ontberingen of slecht weer.

Roze wolk boven het Noordzeestrand
Beeld: Outlook 2015
Roze wolk boven het Noordzeestrand

2014: Gebouwen - oud en nieuw gecombineerd

In Nederland zijn veel mooie gebouwen uit de zeventiende eeuw (en zelfs eerder) goed bewaard gebleven. The architectonische stijl was zeer decoratief, waarvan de vele uitgebreide versieringen en karakteristieke trapgevels het bewijs zijn. De dikke muren en kleine ramen onderstrepen daarnaast de stevigheid en duurzaamheid van de constructie van deze gebouwen. Veel historische gebouwen hebben een beschermde status gekregen, om de architectuur door de eeuwen heen te behouden. Dit zorgt ervoor dat planologen en moderne architecten creatief moeten zijn, omdat ze moeten werken met de beperkingen die gepaard gaan met deze beschermde gebouwen.  Dit leidt vaak tot innovatieve resultaten. De foto’s in de Outlook 2014 laten voorbeeld zien van een dergelijke samensmelting van oude en nieuwe elementen in Nederlandse architectuur.

Analoog hieraan, de Nederlandse economie is gebaseerd op sterke en duurzame fundamenten. De lange geschiedenis als een belangrijke internationale handelsmacht heeft de basis gelegd voor de competitieve, export-gedreven economie van vandaag. Zorgvuldig onderhoud van deze solide fundamenten, inclusief maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te houden en nieuwe generaties uit te rusten met vaardigheden om te succesvol te zijn in de nieuwe economie, zullen ervoor zorgen dat Nederland zal blijven gedijen in de moderne wereld.

Unilever gebouw aan de Maas in Rotterdam
Beeld: Outlook 2014
Unilever gebouw aan de Maas in Rotterdam

2013: Waaggebouwen

De Nederlandse economie is altijd sterk afhankelijk geweest van handel. De foto’s in de Outlook 2013 laten gebouwen zien die traditioneel deel uitmaakten van de handelsinfrastructuur van een stad. Veel van de foto’s geven zogeheten waaggebouwen weer. Voordat handelslieden hun goederen, zoals melk en kaas, te koop aanboden, waren ze verplicht om deze goederen te laten wegen bij het officiële waaggebouw van een stad. Op deze manier ondersteunden de waaggebouwen een eerlijke en efficiënte handel. Handelslieden betaalde een klein bedrag aan de waaggebouwen, wat beschouwd kan worden als een vroege vorm van btw. Veel van de gebouwen stammen uit de zeventiende eeuw. Dit was de Gouden Eeuw, waarin de welvaart in de Verenigde Nederlanden sterk toenam door de internationale handel. 

Waaggebouw en raadshuis van de Rijp
Beeld: Outlook 2013
Waaggebouw en raadshuis van de Rijp