Fotothema's Outlook

Ieder jaar in december publiceert het Agentschap de Outlook. Hierin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de financiering van de staatsschuld in het komende jaar. Elke Outlook is voorzien van prachtige foto’s van Nederland volgens een bepaald thema. Deze foto’s zijn verspreid over deze website terug te vinden. Hier vindt u een overzicht van de thema’s met bijbehorende foto’s van de afgelopen jaren.

2019: Groen

2019 Zal het eerste jaar worden waarin de Nederlandse overheid een groene obligatie uitgeeft. De foto’s opgenomen in de Outlook 2019 geven een indruk van overheidsprojecten en uitgaven die in aanmerking komen om uit de opbrengsten van de groene obligatie gefinancierd te worden. Bijvoorbeeld investeringen in spoorinfrastructuur, deze vergroten de capaciteit en mogelijkheden van schoon transport. Een ander voorbeeld is de steun van de overheid voor de bouw van windmolen parken, die milieuvriendelijke energie aan huishoudens leveren. Het Nederlandse Delta fonds valt hier ook onder en vergroot de bescherming van Nederland tegen overstromingen en extreme weersomstandigheden.

IJsselmeerdijk

2018: Bruisende steden

Stel dat u de afgelopen jaren op het platteland hebt gewoond en op een ochtend zomaar wakker wordt in het hart van Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Wat zou er dan opvallen? Hoe levendig het op straat is? Hoeveel goede restaurants en gezellige terrassen erbij zijn gekomen? Dat het daar vol zit met mensen die elkaar ontmoeten voor zaken of gewoon voor de gezelligheid?

Waarschijnlijk zou het u ook treffen hoeveel panden er in de steigers staan, omdat de eigenaren weer durven te investeren en hoe gemakkelijk het is om contact te leggen met jonge ondernemers die hun veelbelovende ideeën combineren met moderne technologie in innovatieve bedrijfjes. En als u  ’s avonds laat weer terug wilde naar uw comfortabele hotel, dan zou u merken hoe toegankelijk het openbaar vervoer in de grote steden is.  

Kortom, de Nederlandse economie floreert alweer een tijdje. Daarom is het fotothema van de Outlook 2018 ‘bruisende steden’. Dit thema heeft een directe link met het Agentschap. Niet alleen groeit de economie, maar ook de overheidsfinanciën zijn op orde. De staatsschuld daalt en de financieringsbehoefte van de Staat zit weer op het niveau van voor de crisis. Al met al kunnen we zeggen dat de stemming in Nederland weer optimistisch is. We nodigen u uit daaraan deel te nemen.

Het Vrijthof in Maastricht

Het Vrijthof in Maastricht

2017: Kernprincipes Agentschap

De kernprincipes van het Agentschap zijn transparantie, liquiditeit en consistentie. Deze principes hebben altijd ten grondslag gelegen aan elk besluit, nieuw beleid of activiteit van het Agentschap. Dit was ook het geval in een turbulente periode en uitdagende marktomstandigheden, zoals gedurende de financiële crisis. Maar ook vandaag zijn deze principes nog steeds belangrijk, nu stabiliteit terug begint te komen en de Nederlandse financieringsbehoeftes aan het afnemen zijn. De komende jaren vragen nieuwe omstandigheden en inzichten wellicht flexibiliteit en aanpassingen. Echter, onze kernprincipes blijven altijd het hart van ons beleid, strategie en uitvoering.

De principes worden geïllustreerd in de Outlook 2017. Transparantie in de vorm van architectuur: van kassen tot lichte en moderne glazen gebouwen, inclusief ons eigen ministerie van Financiën. Liquiditeit door de overvloedige aanwezigheid van water: van rivieren en stroompjes tot kleine watervallen en de Noordzee. Ten slotte, consistentie wordt zichtbaar door zich eindeloos herhalende patronen: in de goedgeorganiseerde landbouw, een rij identieke badhuisjes, een groot aantal keurig gestalde fietsen en rijen van kaas die erop wachten gekocht te worden.

Atrium Ministerie van Financiën

Atrium Ministerie van Financiën

2016: Verlengen van de portefeuille

Een van de hoofddoelen van het nieuwe renterisicokader voor de periode 2016-2019 is het verlengen van de looptijd van de schuld- en swapportefeuille van 4,5 jaar ultimo 2014 naar ongeveer 6,4 jaar in 2019. Vanwege de huidige historisch lage rentes, in het bijzonder voor (Nederlandse) staatsobligaties) is het logisch om de looptijd te verlengen en daarmee vrijwel kosteloos het risico te verlagen. Het thema van de foto’s in de Outlook 2016 wordt daarom gevormd door ‘verlengen’ en ‘lang’.

Nederland heeft een relatief lange kustlijn, vergeleken met de rest van het Europese vaste land. Nederland staat op de zevende plaats, na Noorwegen, Denemarken, Griekenland, Finland, Kroatië en Zweden. De grootste gebouwen in Nederland zijn in Rotterdam te vinden: de Maastoren (165 meter), New Orleans (158 meter) en Delftse Poort  (151 meter) vormen de landelijke top drie. De rivier de Maas ontspringt in Frankrijk en stroomt door België en Nederland. Van zijn totale lengte van 925 km ligt ongeveer 238 km in Nederland, waarmee de Maas de langste rivier van het land is.

Eindeloze kustlijn

Eindeloze kustlijn

2015: Wolkenluchten

Het gezegde ‘na regen komt zonneschijn’ is het fotothema van de Outlook 2015. Na al het negatieve economische nieuws van de laatste jaren, laat 2014 eindelijk weer wat hoopvolle – maar precaire – tekenen van herstel zien. De foto’s in de Outlook laten eerst zwaarbewolkte luchten zien, maar deze klaren gedurende de Outlook steeds verder op. Dit illustreert de verbetering van de Nederlandse economie de komende jaren. We hopen en geloven dat de Nederlandse economie net zo waterafstotend is als de inwoners, die al eeuwenlang strijden en overleven, los van (economische) ontberingen of slecht weer.

Roze wolk boven het Noordzeestrand

Roze wolk boven het Noordzeestrand

2014: Gebouwen - oud en nieuw gecombineerd

In Nederland zijn veel mooie gebouwen uit de zeventiende eeuw (en zelfs eerder) goed bewaard gebleven. The architectonische stijl was zeer decoratief, waarvan de vele uitgebreide versieringen en karakteristieke trapgevels het bewijs zijn. De dikke muren en kleine ramen onderstrepen daarnaast de stevigheid en duurzaamheid van de constructie van deze gebouwen. Veel historische gebouwen hebben een beschermde status gekregen, om de architectuur door de eeuwen heen te behouden. Dit zorgt ervoor dat planologen en moderne architecten creatief moeten zijn, omdat ze moeten werken met de beperkingen die gepaard gaan met deze beschermde gebouwen.  Dit leidt vaak tot innovatieve resultaten. De foto’s in de Outlook 2014 laten voorbeeld zien van een dergelijke samensmelting van oude en nieuwe elementen in Nederlandse architectuur.

Analoog hieraan, de Nederlandse economie is gebaseerd op sterke en duurzame fundamenten. De lange geschiedenis als een belangrijke internationale handelsmacht heeft de basis gelegd voor de competitieve, export-gedreven economie van vandaag. Zorgvuldig onderhoud van deze solide fundamenten, inclusief maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te houden en nieuwe generaties uit te rusten met vaardigheden om te succesvol te zijn in de nieuwe economie, zullen ervoor zorgen dat Nederland zal blijven gedijen in de moderne wereld.

Unilever gebouw aan de Maas in Rotterdam

Unilever gebouw aan de Maas in Rotterdam

2013: Thema Waaggebouwen

De Nederlandse economie is altijd sterk afhankelijk geweest van handel. De foto’s in de Outlook 2013 laten gebouwen zien die traditioneel deel uitmaakten van de handelsinfrastructuur van een stad. Veel van de foto’s geven zogeheten waaggebouwen weer. Voordat handelslieden hun goederen, zoals melk en kaas, te koop aanboden, waren ze verplicht om deze goederen te laten wegen bij het officiële waaggebouw van een stad. Op deze manier ondersteunden de waaggebouwen een eerlijke en efficiënte handel. Handelslieden betaalde een klein bedrag aan de waaggebouwen, wat beschouwd kan worden als een vroege vorm van btw. Veel van de gebouwen stammen uit de zeventiende eeuw. Dit was de Gouden Eeuw, waarin de welvaart in de Verenigde Nederlanden sterk toenam door de internationale handel. 

Waaggebouw en raadshuis van de Rijp

Waaggebouw en raadshuis van de Rijp