Klacht of melding indienen

Een klacht indienen of melding maken van ongewenst gedrag of integriteitsschending

U hebt er recht op dat het Agentschap van de Generale Thesaurie u correct behandelt. Als u meent dat dat niet is gebeurd, kunt u daarover een klacht indienen. Het Agentschap van de Generale Thesaurie probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Zoals over het antwoord op uw vraag, de behandeltijd van uw aanvraag, of als u geen reactie op uw vraag heeft gehad. Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht over Informatie het Agentschap van de Generale Thesaurie

De website dsta.nl is de website van het Agentschap van de Generale Thesaurie. Op deze website staat informatie over de financiering van de staatsschuld en het schatkistbankieren. Heeft u daar vragen over? Dan kunt u contact opnemen met sbr@minfin.nl.

Heeft u een klacht over de informatie op de website DSTA.nl? Dan kunt u:

Klacht over de Rijksoverheid

Heeft u een klacht over de Rijksoverheid of een specifiek ministerie? Dan kunt u:

Gaat uw klacht over een specifieke medewerker? Dan kunt u ongewenst gedrag of een integriteitsschending door een medewerker van de overheid melden.

Meldpunt onregelmatigheden in betalingen gedaan door het Agentschap

Is er bij een betaling gedaan door het Agentschap een onregelmatigheid? Dan kunt u deze melden bij het Agentschap van de Generale Thesaurie.

U kunt schriftelijk een melding indienen door:

  • Een e-mail te sturen via dit formulier
  • een brief te sturen naar Agentschap Generale Thesaurie
    CB 3.20, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag, ter attentie van het hoofd Controlling, Accounting en Rapportage

In principe geldt een termijn van 6 weken. Er zijn uitzonderingen. Zo is de afhandelingstermijn 10 weken als een adviseur of adviescommissie is ingeschakeld. De klachtprocedures staan uitgebreid beschreven in de Brochure Intern Klachtrecht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Behandeling van uw klacht

Zowel mondelinge als schriftelijke klachten moet de Rijksoverheid en dus ook het Agentschap van de Generale Thesaurie zorgvuldig afdoen. Wat dit precies betekent, verschilt van geval tot geval. Wij kunnen bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.

Formele procedure

Klaagschriften kunnen zowel formeel als informeel worden afgehandeld. Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch of schriftelijk afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig.

Leent uw klaagschrift zich niet voor zo’n informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan moet de Rijksoverheid de formele procedure volgen. Dat houdt dit in:

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde krijgt gelegenheid om gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.

In principe geldt een termijn van 6 weken. Er zijn uitzonderingen. Zo is de afhandelingstermijn 10 weken als een adviseur of adviescommissie is ingeschakeld. De klachtprocedures staan uitgebreid beschreven in de Brochure Intern Klachtrecht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Meldpunt klachten aanbestedingen

Voor aanbestedingen geldt een aparte klachtenregeling. Elk ministerie heeft een meldpunt voor klachten over aanbestedingen. Hiervoor neemt u contact op met het betreffende ministerie.