Rentereeksen Nederlandse staatsobligaties

In deze map vindt u twee excelbestanden met de rendementen voor alle Nederlandse staatsobligaties op dagbasis. Het eerste bestand geeft de cijfers van 2002 t/m 2009, het tweede bestand de cijfers vanaf 2010. Dit laatste document wordt maandelijks bijgewerkt.

Actuele rendementen zijn beschikbaar op www.mtsmarkets.com.