Uitkomst aanbesteding Giraal betalingsverkeer Rijk

Het ministerie van Financiën heeft het giraal betalingsverkeer van het Rijk opnieuw laten aanbesteden. Bij deze aanbesteding is gebruik gemaakt van de facultatieve uitsluitingsgrond ernstige fout en is het element Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij de beoordeling zwaar meegewogen. De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer over de uitkomst van deze aanbesteding in een brief geïnformeerd op 22 januari 2021. Het Rijk gaat een overeenkomst aan met ING Bank N.V.. Bij het beoordelen van de inschrijvingen is deze bank naar voren gekomen als de inschrijver met de beste-prijskwaliteitsverhouding. Daarnaast gaat het Rijk een wachtkamerovereenkomst aan met de ‘runner-up’ van de aanbesteding, Coöperatieve Rabobank U.A.