Betalingsverkeer Rijk

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het betrouwbaar en efficiënt afwikkelen van het betalingsverkeer van het Rijk. De doelstelling hierbij is het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening bij het uitvoeren van dit betalingsverkeer, en het bewaken van de daaraan verbonden kosten.

Het Agentschap treedt op als centrale inkoper van betalingsverkeer (en aanverwante diensten) voor het Rijk en fungeert daardoor als centraal aanspreekpunt voor banken. Hierbij treedt het Agentschap in aanbestedingsprocedures voor het betalingsverkeer van het Rijk op als opdrachtgever. 

De tabel hieronder laat zien hoe het betalingsverkeer van het Rijk is onderverdeeld in percelen, waarbij aangegeven is aan welke financiële instelling de dienstverlening is gegund:

Perceel  

Beschrijving perceel

Huidige dienstverlener

Afloop overeenkomst

  A

Het betalingsverkeer van de Belastingdienst

  ING

1 mei 2022 met 2 maal een verlenging van 2 jaar mogelijk. Van eerste verlenging van 2 jaar (tot 1 mei 2024) wordt gebruik gemaakt

  B

Het inkomende en uitgaande chartale, SEPA en mondiale betalingsverkeer van het Rijk met uitzondering van de percelen A en C en credit cards

 ING

1 mei 2020 met variabele verlenging mogelijk tot 1 mei 2024. In 2021 is de aanbesteding afgerond waarbij een nieuw contract (met ING) start op 1 februari 2021.

  C

Het buitenlandse betalingsverkeer van het ministerie van Buitenlandse Zaken

  ING

31 januari 2021 met 4 maal een verlenging van 1 jaar mogelijk. Van eerste verlenging van 1 jaar wordt nu gebruik gemaakt. Wordt aanbesteed in 2021.

Credit cards van het Rijk

ICS Card Services

1 september 2024, met variabele verleng mogelijk tot 1 september 2028

Internationale betaaldienstverleners

  CM Payments

2025 met variabele verlenging mogelijk tot 2029

Contant geld en vervoer van contant geld   Travelex 31 oktober 2025 (mogelijkheid voor de Staat om op te zeggen vanaf 1 november 2023)