Betalingsverkeer Rijk

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het betrouwbaar en efficiënt afwikkelen van het betalingsverkeer van het Rijk. De doelstelling hierbij is het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening bij het uitvoeren van dit betalingsverkeer, en het bewaken van de daaraan verbonden kosten.

Het Agentschap treedt op als centrale inkoper van betalingsverkeer (en aanverwante diensten) voor het Rijk en fungeert daardoor als centraal aanspreekpunt voor banken. Hierbij treedt het Agentschap in aanbestedingsprocedures voor het betalingsverkeer van het Rijk op als opdrachtgever. 

Het Agentschap rapporteert periodiek in hoofdstuk IX (voorheen IXA) van de Rijksbegroting in het onderdeel Financiën en Nationale Schuld over de uitvoering van het betalingsverkeer.

Het betalingsverkeer van het Rijk is onderverdeeld in de volgende percelen, waarbij de dienstverlening exclusief is gegund:

Perceel  

Beschrijving perceel

Huidige dienstverlener

Afloop overeenkomst

  A

Het betalingsverkeer van de Belastingdienst

  ING

 1 mei 2022 met 2 maal een verlenging van 2 jaar mogelijk

  B

Het inkomende en uitgaande chartale, SEPA en   mondiale betalingsverkeer van het Rijk met uitzondering van de percelen A en C en de credit cards

  ING

1 mei 2020 met 2 maal een verlenging van 2 jaar mogelijk

  C

Het buitenlandse betalingsverkeer van het ministerie van Buitenlandse Zaken

  ING

31 januari 2021 met 4 maal een verlenging van 1 jaar mogelijk

De credit cards van het Rijk

  ING

1 januari 2019 met 1 maal een verlenging van 2 jaar mogelijk