Jaarlijks benoemt de Staat Primary Dealers, Single Market Specialists en Commercial Paper Dealers.

Vuurtoren van Marken

Vuurtoren van Marken

Beeld: Outlook 2015

De Nederlandse Staat maakt gebruik van Primary Dealers (PD's). Dit zijn banken die aangesteld zijn voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen (DSL's) en Nederlands schatkistpapier (DTC's). Met de PD's wordt een éénjarig contract afgesloten. PD’s hebben het exclusieve recht om deel te nemen aan de DSL-veilingen van het Agentschap en gebruik te maken van de repo- en stripfaciliteit. De PD's ontvangen daarnaast een financiële vergoeding die afhankelijk is van de afgenomen hoeveelheid DSL’s bij emissies. Tegenover deze rechten staan ook verplichtingen; zo zijn PD’s verplicht om doorlopend bied- en laatprijzen af te geven voor DSL’s, de zogenaamde quoteerverplichting. Ook zijn PD’s verplicht om maandelijks te rapporteren over de verrichte activiteiten op de secundaire markt.

Single Market Specialists hebben de taak om DTC's te promoten en distribueren en dragen zorg voor de liquiditeit op de secundaire markt.

Aanvullende korte termijnfinanciering wordt verzorgd door middel van een Global Commercial Paper (GCP) programma dat aan eindinvesteerders wordt verkocht middels geselecteerde USCP dealers en ECP Dealers (samen GCPD's) uit de groep SMS-en en PD's.

De contracten en algemene voorwaarden voor PDs, SMS-en en GCPD's zijn hieronder beschikbaar.

Primary Dealer rankingmethode

In 2018 zet het Agentschap de PD-ranking voort op basis van een duratiegewogen systeem. Het Agentschap is van mening dat dit systeem PD’s de juiste prikkels geeft om een gebalanceerde vraag naar diverse looptijden te creëren. Daarnaast weerspiegelt een duratiegewogen systeem de toewijding van een PD aan het Agentschap. Immers, obligaties met een langere looptijd creëren meer risico voor een PD en verkeren in meer uitdagende marktomstandigheden dan obligaties met een kortere looptijd. De wegingsfactoren zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Wegingsfactoren voor DSL’s per looptijd, uit te geven in 2018: 

DSL loopt af

   Wegingsfactor   

In 2018 - 2019

   1

In 2020 – 2022     

   2,75

In 2023 – 2024

   5

In 2025 – 2028

   8,5

In 2029 – 2041

   13,25

Vanaf 2042

   19

Ranking 2017

Periodiek worden de prestaties op de primaire markt vastgesteld op basis van bovenstaande rankingmethode. DTC en CP rankings zijn gebaseerd op het ongewogen afgenomen bedrag in euro.

Ranking 2017 (bron: Outlook 2018)

 Ranking

 DSL

 DTC

 CP

 1

 Jefferies

 ING Bank 

 Rabobank

 2

 ABN AMRO Bank

 Nordea

 ING Bank 

 3

 Nordea

 ABN AMRO Bank

 Barclays

 4

 NatWest Markets

 Commerzbank

 5

 HSBC France

 Citigroup

Dealers 2018

De dealers voor 2018 in alfabetische volgorde:

Name Bank

PD

SMS

ECP

USCP

ABN Amro Bank

Barclays

Citigroup

Commerzbank

Deutsche Bank

Goldman Sachs

HSBC France

ING Bank

Jefferies

NATIXIS

NatWest Markets

Nomura

Nordea

Rabobank

Société Générale