Dealers

Jaarlijks benoemt de Staat Primary Dealers, Single Market Specialists en Commercial Paper Dealers.

Vuurtoren van Marken
Beeld: Outlook 2015
Vuurtoren van Marken

De Nederlandse Staat maakt gebruik van Primary Dealers (PD's). Dit zijn banken die aangesteld zijn voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen (DSL's) en Nederlands schatkistpapier (DTC's). Met de PD's wordt een éénjarig contract afgesloten. PD’s hebben het exclusieve recht om deel te nemen aan de DSL-veilingen van het Agentschap en gebruik te maken van de repo- en stripfaciliteit. De PD's ontvangen daarnaast een financiële vergoeding die afhankelijk is van de afgenomen hoeveelheid DSL’s bij emissies. Tegenover deze rechten staan ook verplichtingen; zo zijn PD’s verplicht om doorlopend bied- en laatprijzen af te geven voor DSL’s, de zogenaamde quoteerverplichting. Ook zijn PD’s verplicht om maandelijks te rapporteren over de verrichte activiteiten op de secundaire markt.

Single Market Specialists hebben de taak om DTC's te promoten en distribueren en dragen zorg voor de liquiditeit op de secundaire markt.

Aanvullende korte termijnfinanciering wordt verzorgd door middel van een Global Commercial Paper (GCP) programma dat aan eindinvesteerders wordt verkocht middels geselecteerde USCP dealers en ECP Dealers (samen GCPD's) uit de groep SMS-en en PD's.

De contracten en algemene voorwaarden voor PDs, SMS-en en GCPD's zijn hieronder beschikbaar.

Primary Dealer rankingmethode

In 2024 zet het Agentschap de PD-ranking voort op basis van een duratiegewogen systeem. Het Agentschap is van mening dat dit systeem PD’s de juiste prikkels geeft om een gebalanceerde vraag naar diverse looptijden te creëren. Daarnaast weerspiegelt een duratiegewogen systeem de toewijding van een PD aan het Agentschap. Immers, obligaties met een langere looptijd creëren meer risico voor een PD en verkeren in meer uitdagende marktomstandigheden dan obligaties met een kortere looptijd. De wegingsfactoren zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Wegingsfactoren voor DSL’s per looptijd, uit te geven in 2023: 

DSL loopt af in in …

Wegingsfactor

2024 - 2026

2

2027 - 2028

3

2029 - 2030

6

2031 - 2033

8

2034 - 2037

10

2038 - 2047

14

2048 - 2054 20

Ranking 2023

Periodiek worden de prestaties op de primaire markt vastgesteld op basis van bovenstaande rankingmethode. DTC rankings zijn gebaseerd op het ongewogen afgenomen bedrag in euro.

Ranking 2023 (bron: Outlook 2024)

Ranking

 DSL

 DTC

ECP USCP

 1

ABN AMRO Bank

ABN AMRO Bank

Rabobank Rabobank

 2

Barclays

Rabobank

ING Barclays

 3

Citigroup

HSBC

Bred Banque Populaire Citigroup

 4

Jefferies

Bank of America

X X

 5

Goldman Sachs

Barclays

X X

Dealers 2023

De dealers voor 2023 in alfabetische volgorde:

Naam Bank

PD

ECP

USCP

ABN AMRO Bank

X

X

Bank of America

X

x

Barclays

X

X

X

Bred Banque

X

Citigroup

X

X

X

Goldman Sachs

X

HSBC Continental Europe

X

ING Bank

X

Jefferies

X

J.P. Morgan X X X

NATIXIS

X

NatWest Markets

X

X

Nomura

X

Nordea

X

Rabobank

X

X

X