Settlement

Het Agentschap van de Generale Thesaurie (Dutch State Treasury Agency) is aangesloten bij Euroclear Nederland, Euroclear Bank en Clearstream Bank. Uitgifte van emissies (Primary Market) en transacties in reeds uitgegeven schuld (Secundary Market) kunnen bij Euroclear Bank en Clearstream Bank worden afgewikkeld.

Windmolens

Afwikkeling van effecten

Inkoop transacties van Grootboeken kunnen ook bij Euroclear Nederland worden afgewikkeld. Voor de afwikkeling van ECP in euro’s en vreemde valuta alsmede voor de afwikkeling van USCP treedt Citibank op als Issuing and Paying Agent (IPA).

DSL uitgifte via TAP methode

Afwikkeling vindt plaats op de DSTA rekening 25003 bij Euroclear Bank of via de bridge naar Clearstream Bank.

DSL uitgifte via DDA methode

Afwikkeling vindt plaats op de DSTA rekening 25003 bij Euroclear Bank of op de DSTA rekening 82929 bij Clearstream Bank.

DTC uitgifte

Afwikkeling vindt plaats op de DSTA rekening 25003 bij Euroclear Bank of op de DSTA rekening 82929 bij Clearstream Bank.

Sell Buy Back en Buy Sell Back

Afwikkeling vindt plaats op de DSTA rekening 97449 bij Euroclear Bank of op de DSTA rekening 82913 bij Clearstream Bank.

T+2 als standaard settlementperiode voor DSL's

Op 15 april 2014 heeft het Europees Parlement regelgeving aangenomen met betrekking tot Centrale Effectendepotinstellingen, oftewel Securities Settlement and Central Securities Depositories (CSDR). De tekst van de regelgeving bevat, onder andere, een harmonisatie van de settlementperiode voor overdraagbare waardepapieren via Europese handelsplatformen op twee werkdagen nadat de handel heeft plaatsgevonden (T+2). De meeste handelsplatformen implementeren deze overgang naar de T+2 settlementperiode op 6 oktober 2014.

Overeenkomstig de CSDR en de geplande overgangsdatum van de handelsplatformen heeft de Nederlandse Staat besloten de standaard settlementperiode van T+2 door te trekken naar de primaire uitgiftes en secundaire  handel van DSLs. De wijziging wordt van kracht op 6 oktober 2014. Deze Europese harmonisatie van de primaire en secundaire markten zal operationele inefficiënties en risico’s op grensoverschrijdende transacties reduceren.

STRIPS

Naast de 5 ½% lening per 15-01-2028 kennen de Nederlandse staatsleningen die vanaf 1999 zijn uitgegeven een faciliteit waarbij de coupons en de hoofdsom (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities, STRIPS) apart verhandeld kunnen worden. Primary dealers hebben het exclusieve recht om het verzoek tot "strippen" (obligaties opdelen in los verhandelbare coupons en de hoofdsom) en "de-strippen" (los verhandelbare coupons en de hoofdsom van de juiste lening samenvoegen tot een obligatie) bij Euroclear Nederland in te dienen. Hoe deze instructies kunnen worden ingediend, vindt u in de Nieuwsbrief van Euroclear.

Onderpand

Effecten in de vorm van onderpand kunnen worden overgedragen naar rekening 97449 bij Euroclear Bank of naar rekening 82913 bij Clearstream Bank.

Betalingen in euro

Rechtstreeks op BIC-Code DSTANL2A, Dutch State Treasury Agency, Den Haag.

Betalingen in USD

CITIUS33, Citibank N.A., New York

Eindbegunstigde rekeningnr. 36892012, Dutch State Treasury Agency, Den Haag

Betalingen in GBP

CITIGB2L, Citibank N.A., London

Eindbegunstigde rekeningnr. 11851403, Dutch State Treasury Agency, Den Haag

Bedragen in GBP moeten zijn bijgeschreven voor 16.00 uur (C.E.T.)

Betalingen in CHF

CITIGB2L, Citibank N.A., London

Eindbegunstigde rekeningnr. 12064022, Dutch State Treasury Agency, Den Haag

Bedragen in CHF moeten zijn bijgeschreven voor 14.00 uur (C.E.T.)

Betalingen in NOK

CITIGB2L, Citibank N.A., London

Eindbegunstigde rekeningnr. 12880466, Dutch State Treasury Agency, Den Haag

Bedragen in NOK moeten zijn bijgeschreven voor 13.00 uur (C.E.T.)

Bevestigingen

Swift: DSTANL2A

Email: dsta.confirmations@minfin.nl

FAX: +31 88 442 7940

Legal Entity Identifier (LEI)

LEI: 254900G14ALGVKORFN62

Juridische tegenpartij: de Staat der Nederlanden, handelend onder de naam het Agentschap van de Generale Thesaurie

Contact

Email: bbs@minfin.nl

Telefoon: +31 (0) 88 442 8181