Staatsleningen kopen

Een lening uitgegeven door de Nederlandse Staat is een belegging met een risicoarm profiel en een hoge kredietwaardigheid. Als u geïnteresseerd bent in de aanschaf van een staatsobligatie, vindt u hieronder informatie die voor u van belang kan zijn.

Schaatsen
Beeld: DSTA
Schaatsen

Waar kan ik als particulier een staatsobligatie kopen?

Particulieren en beleggers kunnen via hun bank, beleggingsadviseur of broker staatsleningen aankopen. De staatsleningen worden verhandeld op de beurs van Euronext Amsterdam.

Staatsobligaties kunnen ook onderdeel uitmaken van een beleggingsfonds. Door aankoop van participaties in een beleggingsfonds kan indirect in Nederlands overheidspapier worden belegd.

Uw huisbank, beleggingsadviseur of broker kan ook uw vragen over het aankopen van een staatslening beantwoorden en samen met u kijken of de aankoop van een Nederlandse staatslening voor u een geschikte investering is.

Wat kost een staatsobligatie en wat levert het op?

Bij de aankoop van een staatsobligatie betaalt u de beurskoers, oftewel de actuele prijs van de staatslening op dat moment. Deze prijs verandert in de tijd door vraag en aanbod. Veranderingen in vraag en aanbod worden veroorzaakt door tal van factoren, zoals de economische vooruitzichten, de begrotingsontwikkelingen, ontwikkelingen op financiële markten en rentebewegingen. Omdat koersen continu bewegen kunt u tussen aan- en verkoopmoment van een staatslening een koerswinst of -verlies realiseren. In principe geeft de koersverandering het verschil tussen de actuele rente en de couponrente weer. Als de actuele rente lager is dan de couponrente, zal de koers van de betreffende staatslening meer dan 100% bedragen.

Een houder van een staatsobligatie ontvangt jaarlijks – afhankelijk van de einddatum – in januari of juli de couponrente over het volledige voorafgaande jaar. De couponrente is de vergoeding die de Staat aan beleggers betaalt. Wanneer u een Nederlandse staatslening koopt, betaalt u tevens de opgelopen couponrente tot aan de datum van aankoop. Dit komt erop neer dat u de beurskoers plus de opgelopen couponrente vanaf de laatste couponuitkering betaalt. Omgekeerd: als u een staatslening verkoopt, ontvangt u de beurskoers plus de opgelopen couponrente. Op de afloopdatum van de staatsobligatie wordt naast de laatste couponrente ook de hoofdsom terugbetaald. Door de lage rentestanden van de afgelopen jaren zijn er Nederlandse staatsleningen uitgegeven met een couponrente van 0%. Als de couponrente gelijk is aan 0% dan is er geen rente betaling. Niet tijdens de looptijd als op de afloopdatum. Beleggen in Nederlandse staatsleningen brengt risico’s met zich mee.

Schatkistpapier (DTC's)

Naast staatsleningen met een lange looptijd, geeft het Agentschap ook schatkistpapier - Dutch Treasury Certificates (DTC's) – uit. Deze DTC’s hebben een looptijd van maximaal één (1) jaar. Schatkistpapier is discontopapier, dat wil zeggen dat aan het einde van de looptijd één (1) bedrag wordt terugbetaald (altijd 100% van de nominale waarde). De aankoopprijs is de nominale waarde verrekend met de te vergoeden (disconto)rente. Tussentijds worden geen couponbetalingen gedaan.

Waar vind ik actuele prijsinformatie?

Een Nederlandse staatsobligatie wordt als volgt genoteerd: “NETHER coupon einddatum”. Neem bijvoorbeeld de volgende staatslening “NETHER 0.5% 15/07/26”. “NETHER” duidt erop dat het hier om een Nederlandse staatslening op de kapitaalmarkt gaat; een staatslening met een looptijd langer dan een jaar. Het onderdeel “0.5%” duidt op de couponrente van de staatslening; in dit geval bedraagt deze 0,5%. “15/07/26” geeft de einddatum van de staatslening aan: deze staatslening loopt dus af op 15 juli 2026.

U kunt in principe een staatslening kopen voor ieder gewenst euro bedrag. Als u bijvoorbeeld voor € 1000 nominale waarde een staatslening wilt kopen, betaalt u 1000 keer de koers van de lening. Actuele prijzen van staatsleningen kunt u met ongeveer een kwartier vertraging op de website van de effectenbeurs Euronext Amsterdam vinden, en op MTS. U kunt ook een prijs opvragen bij uw huisbank, beleggingsadviseur of broker.

Leningvoorwaarden

De leningvoorwaarden vindt u via Actueel onder Leningvoorwaarden. Per staatslening en per schatkistpapier zijn de voorwaarden beschikbaar.