Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt het Agentschap alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet het Agentschap aan de privacywetgeving.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.