Begroting Nationale Schuld

Op deze pagina vindt u de jaarlijkse begroting Nationale Schuld, hoofdstuk IX van de Rijksbegroting. Deze verschijnt jaarlijks op Prinsjesdag (derde dinsdag in september).

Met ingang van begrotingsjaar 2013 zijn de begrotingen van Financiën (voorheen hoofdstuk IXB) en Nationale Schuld (voorheen hoofdstuk IXA) samengevoegd tot één begrotingshoofdstuk IX.