Geschiedenis van het Agentschap

Het Agentschap kent een lange geschiedenis. Na het aftreden van koning Willem I in 1840 viel het beheer van de financiën van het Koninkrijk der Nederlanden niet langer aan de koning persoonlijk toe, maar werd de minister van Financiën verantwoordelijk gesteld. Om hem te helpen met deze nieuwe verantwoordelijkheden werd op 22 maart 1841 het Agentschap in Amsterdam opgericht.

Parlementsgebouwen en skyline van Den Haag
Beeld: Outlook 2014
Parlementsgebouwen en skyline van Den Haag

In de oprichtingsakte werd de volgende doelstelling opgenomen: “de behandeling van zoodanige zaken waaromtrent dit in het belang van den Lande en in het gerief van het publiek geraden zal voorkomen”. In de loop der tijd werd deze doelstelling stelselmatig aangescherpt en omschrijft het de belangrijkste taken van het Agentschap: het dekken van de financieringsbehoefte van de staatsschuld, het reguleren van het schatkistsaldo en het ontwikkelen van beleid waarbij een afgewogen balans tussen risico en kosten centraal staat.

Sinds 1 januari 2009 is het Agentschap ook verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van schatkistbankieren en voor (de aanbesteding van) het betalingsverkeer van het Rijk.