Organisatie

Gebouw ministerie van Financiën
Gebouw ministerie van Financiën 2013

Wie zijn wij?

Het Agentschap van de Generale Thesaurie is een directie van het ministerie van Financiën en is gevestigd in Den Haag. 

De minister van Financiën is verantwoordelijk voor een solide en efficiënte financiering van de staatsschuld. Het Agentschap, in het buitenland en in de financiële markten bekend als Dutch State Treasury Agency, vervult deze rol voor de minister door het financieringsbeleid voor te bereiden. Daarnaast vertegenwoordigt het Agentschap de minister bij het afsluiten van transacties op de financiële markten. Sinds 1 januari 2009 is het Agentschap ook verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van schatkistbankieren en voor (de aanbesteding van) het betalingsverkeer van het Rijk.

Deze website verschaft informatie over de staatsschuld, staatsleningen en de uitgifte daarvan door het Agentschap. Omdat de site zich richt tot een brede groep belangstellenden - van burgers en banken tot beleggers - is er zo min mogelijk gebruik gemaakt van vakjargon. Soms zijn financieel-technische termen echter niet te voorkomen. De Engelse website richt zich meer dan de Nederlandse op (professionele) beleggers.

Parlementsgebouwen en skyline van Den Haag
Beeld: Outlook 2014
Parlementsgebouwen en skyline van Den Haag

De geschiedenis van het Agentschap

Het Agentschap kent een lange geschiedenis. Na het aftreden van koning Willem I in 1840 viel het beheer van de financiën van het Koninkrijk der Nederlanden niet langer aan de koning persoonlijk toe, maar werd de minister van Financiën verantwoordelijk gesteld. Om hem te helpen met deze nieuwe verantwoordelijkheden werd op 22 maart 1841 het Agentschap in Amsterdam opgericht. In de oprichtingsakte werd de volgende doelstelling opgenomen “de behandeling van zoodanige zaken waaromtrent dit in het belang van den Lande en in het gerief van het publiek geraden zal voorkomen”. In de loop der tijd werd deze doelstelling stelselmatig aangescherpt en omschrijft de belangrijkste taken van het Agentschap: het dekken van de financieringsbehoefte van de staatsschuld, het reguleren van het schatkistsaldo en het ontwikkelen van beleid waarbij een afgewogen balans tussen risico en kosten centraal staat.