Controlling, Accounting en Rapportage

Bernd Klein Schiphorst

Bernd Klein Schiphorst is hoofd van de afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR).

De afdeling CAR is verantwoordelijk voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlling functie, zoals de planning & control cyclus, de financiële administratie en boekhouding, de begroting en verantwoording, het opstellen van managementinformatie, het beheer van de AO/IC, het operationeel risicomanagement en de programmering van beleidsevaluaties en kosten-batenanalyses.