Staatsschuld- en Schatkistbeheer

Isabellita Lie Fong-Terhorst

Isabellita Lie Fong-Terhorst waarnemend hoofd van de afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB), de back- en mid-office van het Agentschap van de Generale Thesaurie.

Uit de activiteiten van de front-office komen diverse activiteiten voort op het gebied van financiële afwikkeling en administratie waaronder clearing & settlement, het registreren van transacties in systemen. Dit zijn verantwoordelijkheden van de back-office. De mid-office is verantwoordelijk voor het bewaken van de naleving van de gestelde risicokaders (zoals limieten en benchmarks) en het rapporteren hierover.

Het is de verantwoordelijkheid van SSB om alle gegevens m.b.v. interne controlemaatregelen op juiste wijze in de systemen op te nemen, de voorwaarden van uitgifte van DSL's en DTC's in een prospectus vast te leggen. Als één van de meest kredietwaardige landen gaat het niet alleen om macro economische onderwerpen maar ook om de betrouwbaarheid in de dagelijkse operaties, bijvoorbeeld de zekerheid van het tijdig betalen van rente en aflossing.

Daarnaast prognosticeert en reguleert SSB het schatkistsaldo voor de centrale overheid en vervult het de back-office-functie voor het schatkistbankieren.