Voorlopige initiële spread guidance voor nieuwe 10-jaars staatslening +22 tot +25 basispunten

Morgen, 22 maart 2016, introduceert het Agentschap een nieuwe 10-jaars staatslening, de 0,50% DSL 15 juli 2026, door middel van een Dutch Direct Auction (DDA).

De voorlopige initiële spread guidance is vandaag vastgesteld op +22 tot +25 basispunten t.o.v. de referentielening. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de spread guidance voor de opening van het orderboek aan te passen indien marktomstandigheden daar aanleiding toe geven.

Ook kan de de spread guidance gedurende de veiling worden aangepast, maar deze zal uiterlijk morgen om 15.00 uur definitief gemaakt worden.

De kenmerken van deze lening zijn:

Afloopdatum

15 juli 2026

Coupon

Jaarlijks 0,50% vanaf 2016 (korte eerste coupon)

Uitgiftevolume

€ 4 - € 6 miljard

Referentielening

DBR 0,50% 15 februari 2026

Initiële ‘spread guidance’

+22 tot +25 basispunten

Veilingdatum

Dinsdag 22 maart 2016, aanvang 10.00 uur CET

Allocatie

Zo snel mogelijk na sluiting van het orderboek; uiterlijk woensdag 23 maart 2016 om 09.00 uur CET

Pricing window

Vanaf 30 minuten na allocatie; uiterlijk woensdag 23 maart 2016 12.00 uur CET

Stortingsdatum

Donderdag 24 maart 2016

Het doelvolume voor deze veiling bedraagt € 4 - € 6 miljard. Het Agentschap heeft zich gecommitteerd om in 2016 via heropeningen van de lening een uitstaand volume van minimaal € 15 miljard te realiseren. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repofaciliteit die ter beschikking staat aan de Primary Dealers.

Het orderboek opent morgen om 10.00 uur en sluit om uiterlijk om 17.00 uur. De allocatie en de cut-off spread worden na sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekendgemaakt, maar uiterlijk om 09.00 uur de volgende dag. De toewijzing vindt plaats op basis van vooraf bekendgemaakte regels, zodat er sprake is van een volledig transparant veilingproces. De DDA is een uniforme prijsveiling. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst 30 minuten na allocatie en niet later dan 12.00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om te prijzen op de veilingdag zelf.

De DDA regels zijn beschikbaar via deze website en op Bloomberg (DDA <GO>).