Eerste resultaten uitgifte nieuwe 5-jaars staatslening

Vandaag, 7 juni 2016, heeft het Agentschap een nieuwe 5-jaars DSL uitgegeven via een Dutch Direct Auction (DDA). De lening heeft een coupon van 0% en loopt af op 15 januari 2022.

Een bedrag van € 4.812.112.000 werd toegewezen op een uniforme cut-off spread van +12 basispunten boven de referentielening, de DBR 2% 4 januari 2022. Van de totale toewijzing gaat 40% naar ‘real money’ investeerders en 60% naar ‘other’ investeerders.

De prijs van de lening evenals de gedetailleerde allocatie worden later vandaag vastgesteld en bekend gemaakt.