De Nederlandse Staat heropent DSL 2047 en actualiseert financieringsbehoefte 2017

Op dinsdag 10 januari 2017 heropent het Agentschap de DSL 2,75% 15 januari 2047.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 januari 2047

Coupon

2,75%

Uitgiftedatum

10 januari 2017

Stortingsdatum

12 januari 2017

Doelvolume

€ 0,75 tot € 1,25 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 11.163.187.000

Eerste uitgifte van deze lening

18 februari 2014

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde financieringsbehoefte voor 2017

Op 15 december 2016 heeft het Agentschap de Outlook 2017 gepubliceerd. De financieringsbehoefte voor 2017 werd toen geraamd op € 59,4 miljard. Op basis van eindejaarcijfers van 2016 wordt de financieringsbehoefte voor 2017 nu geraamd op € 58,7 miljard. De nieuwe raming voor 2017 is iets lager dan die in de Outlook. Dit wordt veroorzaakt door een verbetering van de kaspositie aan het einde van 2016, € 18,2 miljard in plaats van € 18,9 miljard.

Financieringsbehoefte 2017

(€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt 2017

42,5

Geldmarkt eind 2016    

18,2

Kasoverschot 2017

-2,0

Totaal

58,7