Voorlopige initiële spread guidance voor nieuwe 15-jaars staatslening vastgesteld op +15 tot +18 basispunten

Morgen, 13 april 2021, introduceert het Agentschap een nieuwe 15-jaars staatslening, de 0,00% DSL 15 januari 2038, door middel van een Dutch Direct Auction (DDA).

De voorlopige initiële spread guidance is vandaag vastgesteld op +15 tot +18 basispunten t.o.v. de referentielening. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de spread guidance voor de opening van het orderboek aan te passen indien omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Ook gedurende de veiling kan de spread guidance worden aangepast. De spread guidance zal uiterlijk morgen om 15:00 uur definitief worden vastgesteld.

De kenmerken van deze lening zijn:

Afloopdatum

15 januari 2038

Coupon

Jaarlijks 0,00% vanaf 2022 (korte eerste coupon)

Uitgiftevolume

€ 4 - 6 miljard

Referentielening

DBR 0,00% 15 mei 2036

Voorlopige initiële ‘spread guidance’       

+15 tot +18 basispunten

Veilingdatum

Dinsdag 13 april 2021, aanvang 10:00 uur

Allocatie

Zo snel mogelijk na sluiting van het orderboek; uiterlijk woensdag 14 april 2021 om 09:00 uur CET

Pricing window

Vanaf 30 minuten na allocatie; uiterlijk woensdag 14 april 2021 om 12:00 uur CET

Totale beloning
Primary Dealers

€ 11 miljoen (excl. advieskosten) voor 2 DDAs in 2021

Het doelvolume voor deze veiling bedraagt € 4 tot 6 miljard. Via verschillende toekomstige heropeningen van de lening zal een uitstaand volume van minimaal €10 miljard worden gerealiseerd. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers (PDs).

Het orderboek opent morgen om 10:00 uur en sluit om uiterlijk 17:00 uur. De allocatie en de cut-off spread worden na sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekendgemaakt, maar uiterlijk om 09:00 uur de volgende dag. De toewijzing vindt plaats op basis van vooraf bekendgemaakte regels (de DDA regels), zodat er sprake is van een volledig transparant veilingproces. De DDA is een uniforme prijsveiling. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst 30 minuten na allocatie en niet later dan 12:00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs vast te stellen op de veilingdatum zelf. Storting vindt plaats 2 dagen na de dag waarop de prijs wordt vastgesteld.

De DDA regels zijn beschikbaar op deze website en op Bloomberg (DDA <GO>).