Kwartaalbericht en uitgiftekalender vierde kwartaal 2021

Het Agentschap maakt vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het vierde kwartaal van 2021 bekend.

Het kwartaalbericht geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Nederlandse economie, de overheidsfinanciën en de financiering van de staatsschuld. Daarnaast bevat dit kwartaalbericht een update van de financieringsbehoefte en een overzicht van de DSL- en DTC-uitgiften in het vierde kwartaal. Tot slot omvat het kwartaalbericht een “save the date” voor het jaarlijkse Outlook evenement van het Agentschap, dit jaar op donderdag 16 december 2021.

Financieringsbehoefte

Op dinsdag 21 september 2021, Prinsjesdag, heeft het kabinet de Miljoenennota met de begroting voor 2022 gepresenteerd. Op basis van deze nieuwste cijfers ten aanzien van de overheidsfinanciën en economie bedraagt de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat nu € 112,1 mld. voor 2021. De Nederlandse Staat verwacht dat het kastekort in 2021 € 53,6 mld. zal bedragen hetgeen iets lager is dan de vorige inschatting van € 56,4 mld. Het lagere kastekort zorgt voor een gelijke afname van de financieringsbehoefte voor 2021.

Geschatte financieringsbehoefte 2021

Bedrag (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2021

16,5

Geldmarkt ultimo 2020 (excl. onderpand in contanten)

40,7

Daling onderpand in contanten

1,3

Kastekort 2021

53,6

Totaal

112,1

Om aan deze financieringsbehoefte te kunnen voldoen, zal het verwachte beroep op de kapitaalmarkt in 2021 ongeveer € 60 mld. zijn. Deze schatting is in lijn met eerdere communicatie hierover.

Tot nu toe is een nominaal bedrag van € 41,3 mld. uitgegeven op de kapitaalmarkt, dit is ongeveer 69% van het verwachte totale volume. De verwachte financieringsbehoefte blijft echter omgeven met een grote mate van onzekerheid. Hierdoor kan de uiteindelijke financieringsbehoefte nog significant lager uitvallen. Het Agentschap zal de geldmarkt gebruiken om eventuele fluctuaties in de financieringsbehoefte op te vangen.

Het Agentschap zal in december in de Outlook 2022 een inschatting geven van de financieringsbehoefte voor 2022. Het Agentschap hecht er belang aan om zo transparant mogelijk richting de markt te communiceren.

DSL-uitgiftekalender vierde kwartaal 2021

In het vierde kwartaal van 2021 staan vijf veilingen van Dutch State Loans (DSL’s) gepland. In dit laatste kwartaal zullen de drie DSL’s die eerder dit jaar zijn gelanceerd minstens eenmaal worden heropend. Op 26 oktober 2021 zal de DSL 15 juli 2031 worden heropend. Op 9 november 2021 zal de DSL 15 januari 2038 worden heropend. Beide tapveilingen hebben een doelvolume van € 1,5 tot € 2,5 mld. Op 23 november 2021 wordt de nieuwe 8-jaars DSL, welke op 28 september gelanceerd zal worden, voor het eerst heropend voor een bedrag van € 2,0 tot € 3,0 mld. Daarnaast zullen twee reeds bestaande DSL’s worden heropend. Welke dit zullen zijn, zal worden besloten na consultatie met Primary Dealers.

DSL-veilingen vinden traditiegetrouw plaats op de tweede en vierde dinsdag van de maand. De veiling op 7 december 2021 vormt de enige uitzondering. Deze is een week naar voren gehaald vanwege het naderende jaareinde. Om dezelfde reden is op de vierde dinsdag van december ook geen veiling gepland.

In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt het Agentschap het recht om de uitgiftekalender te wijzigen door middel van het toevoegen, aanpassen of annuleren van een veiling.

Veilingdatum*

Details

Doelvolume (€ mld)

12 oktober 2021

Heropening bestaande DSL

Nader te bepalen

26 oktober 2021

DSL 15 juli 2031

1,5 – 2,5

9 november 2021

DSL 15 januari 2038

1,5 – 2,5

23 november 2021

DSL 15 januari 2029

2,0 – 3,0

7 december 2021

Heropening bestaande DSL

Nader te bepalen

* Veiling details zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt, op zijn laatst op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

DTC-uitgiftekalender vierde kwartaal 2021

De veilingkalender voor Dutch Treasury Certificates (DTC’s) is vergelijkbaar met die in eerdere kwartalen. Reguliere 3- en 6-maands programma’s worden geveild volgens hetzelfde veilingpatroon. In de tabel hieronder worden de geplande DTC veilingen weergegeven.

DTC-veilingen vinden plaats op de eerste en derde maandag van de maand. De enige uitzondering is de veiling op 13 december 2021, deze wordt een week naar voren gehaald vanwege het naderende jaareinde. De omvang van de programma’s wordt gebaseerd op de financieringsbehoefte en, indien nodig, na consultatie met Primary Dealers. Veiling details worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling. Het Agentschap blijft gecommitteerd om voldoende liquiditeit te verschaffen in alle DTC-programma’s.

In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt het Agentschap het recht om de DTC-uitgiftekalender te wijzigen door middel van het toevoegen, aanpassen of annuleren van een veiling.

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

4 oktober 2021

6 oktober 2021

28-1-2022

30-3-2022 

18 oktober 2021

20 oktober 2021

28-1-2022

30-3-2022 

1 november 2021

3 november 2021

25-2-2022

28-4-2022

15 november 2021

17 november 2021

25-2-2022

28-4-2022

6 december 2021

8 december 2021

30-3-2022 

30-5-2022

13 december 2021

15 december 2021

30-3-2022 

30-5-2022

* Veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).