De Nederlandse Staat actualiseert de DSL uitgiftekalender voor het tweede kwartaal 2022

Dit persbericht bevat de geactualiseerde uitgiftekalender voor het resterende deel van het tweede kwartaal van 2022.

Vandaag is aangekondigd dat de heropening van de Groene DSL 15 januari 2040 zal plaatsvinden op 14 juni 2022. Daarnaast heeft het Agentschap besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een tweede DSL veiling te houden in de maand juni. 

De geactualiseerde DSL uitgiftekalender voor het resterende deel van het tweede kwartaal van 2022 is hieronder weergegeven. 

Veilingdatum

Details

Doelvolume (in €)

24 mei

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

14 juni

Heropening middels DDA van 20-jaarslening: Groene DSL 2040

4 tot 5 miljard

* Doelvolume en andere details worden niet later dan de woensdag voor de veiling bekend gemaakt.