Nederlandse Staat publiceert derde groene obligatie rapportage

Het Agentschap van de Generale Thesaurie rapporteert over de allocatie en impact van de groene obligatie die het heeft uitgegeven. Deze rapportage wordt jaarlijks uitgebracht totdat het volledige bedrag van de opbrengsten van de groene obligatie zijn toegekend.

Nederland heeft in mei 2019 als eerste land met een triple-A rating een groene obligatie (groene DSL 2040) uitgegeven waarbij € 5,98 miljard is opgehaald. In 2020 is met deze groene obligatie € 3,01 miljard opgehaald en in 2021 is een additioneel bedrag van € 1,72 miljard opgehaald. Daarmee is het totale uitstaande bedrag van de groene obligatie tot en met 2021 € 10,708 miljard.

Deze derde rapportage geeft een overzicht van de allocatie en impact van de groene obligatie over de periode 2018 tot en met 2021. Daarnaast worden enkele andere onderwerpen betreffende de groene obligatie behandeld waaronder de feedback van de investeerders op de groene obligatie rapportage, de marktontwikkelingen, de ontwikkelingen van Nederlandse groene obligaties in de toekomst en drie case studies.

De opgehaalde middelen van de groene obligatie worden toegerekend aan groene ofwel klimaat gerelateerde uitgaven en investeringen van het Rijk. Het gaat om duurzame energie (SDE-regeling), energie-efficiëntie (STEP-regeling), duurzaam vervoer (uitgaven en investeringen in spoorinfrastructuur) en klimaatadaptatie (Deltafonds). Alle opgehaalde middelen (€ 10,708 miljard tot en met eind 2021) zijn gealloceerd aan uitgaven zoals bedoeld onder het Green Bond Framework van 2019. Dit is ook bevestigd door de Auditdienst Rijk, Sustainalytics en het Climate Bond Initiative.