De Nederlandse staat lost per 1 november 2022 de grootboekleningen (GBK) 2½%, 3% en 3½% volledig af

De bij het Agentschap bekende grootboekhouders en de girale grootboekhouders ontvangen een betaling van de waarde van hun grootboeklening(en) en de opgelopen rente.

Grootboekleningen zijn obligaties die door de staat zijn uitgeschreven in 1815, 1896 en 1910 en houders ontvingen respectievelijk 2,5%, 3% en 3,5% rente over deze leningen. Het Agentschap beheert de grootboekleningen en verricht de betalingen. Per oktober 2022 staat een bedrag van nominaal 10 miljoen euro aan grootboekschulden uit (0,003% van de totale staatsschuld).

In januari 2022 is aan de grootboekhouders en aan de Tweede Kamer gecommuniceerd over deze aflossing. De volgende prijzen worden bij de aflossing gehanteerd. Dat betekent dat grootboekhouders ongeveer drie maal het door hen uitgeleende bedrag terug ontvangen (voor elke €100 nominale waarde geldt de onderstaande inkoopprijs):

Grootboeklening

2½% GBK

3% GBK

3½% GBK

Inkoopprijs per €100

€ 280

€ 335

€ 390

Bij de aflossing wordt deze waarde en de resterende opgelopen rente gestort op het bankrekeningnummer van de bij het Agentschap bekende grootboekhouders en de girale grootboekhouders. Het bedrag van de leningen die niet uitbetaald kunnen worden zal aan de consignatiekas bij het Ministerie van Financiën worden gegeven en worden bewaard tot 2042.