Nederlandse Staat verhoogt beroep op de geldmarkt en heropent de DSL 2031

Op 21 november 2022 is de Najaarsnota van de Nederlandse Staat gepubliceerd. Verhoogde uitgaves, voornamelijk door energiesteun aan huishoudens en het MKB, leiden tot een toename van de financieringsbehoefte voor 2022. Het Agentschap zal daarom het beroep op de geldmarkt verhogen om deze fluctuaties in de financieringsbehoefte te financieren. Daarnaast houdt het Agentschap volgende week een extra veiling in de DSL 15 juli 2031. Dit bevordert ook de liquiditeit in deze specifieke DSL door zorgen over schaarste te verminderen.

Details over heropening van de DSL 15 juli 2031

Op dinsdag 29 november 2022 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,00% 15 juli 2031’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 juli 2031

Coupon

0,00%

Uitgiftedatum

29 november 2022

Stortingsdatum

1 december 2022

Doelvolume

€ 1 tot € 1,5 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 13.359.805.000

Eerste uitgifte van deze lening

9 februari 2021

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningsvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.