Publicatie Outlook 2023, uitgiftekalender eerste kwartaal en adviseurs

Het Agentschap heeft vandaag de Outlook voor 2023 bekendgemaakt met daarin het financieringsplan voor 2023 en de uitgiftekalender voor het eerste kwartaal. Het Agentschap heeft ook de adviseurs van de Dutch Direct Auction (DDA) en de groene DDA aangekondigd.

De volledige Outlook 2023 met economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat en het beleidsraamwerk voor schuldbeheer is te vinden op de website van het Agentschap.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte voor 2023 wordt geschat op ongeveer € 100 miljard.

Vanwege verschillende factoren die invloed hebben op de overheidsfinanciën, zoals het prijsplafond voor energie, de verwachte inflatie en een mogelijke vertraging in economische groei, blijft deze schatting onzeker.

Geschatte financieringsbehoefte voor 2023

 (in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2023

31,6

Geldmarktstand ultimo 2022 (excl. onderpand in contanten)

36,3

Kastekort 2023*

33,6

Bestaande uit:

 • Kastekort gebaseerd op de Miljoenennota

26,3

 • Indicatieve impact energieprijsmaatregelen en prijs aanpassingen voor de (semi)collectieve sector

7,3

Totaal

101,5

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

De eerste update van de financieringsbehoefte zal begin januari gecommuniceerd worden op basis van de realisaties van het kassaldo en de ultimo geldmarktstand in 2022.

De uitgiftes in 2023 zullen bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de schuld, swap en cash portefeuille te verlengen naar minimaal acht jaar in 2025. Voor eind 2023 streeft het Agentschap naar een minimale looptijd van 7,9 jaar.

Kapitaalmarktuitgiften 2023

Het Agentschap verwacht een nominaal bedrag van ongeveer € 50 miljard op de kapitaalmarkt op te halen. Schommelingen in de financieringsbehoefte worden in eerste instantie opgevangen op de geldmarkt. Alleen in het geval dat de financieringsbehoefte significant lager uitpakt dan nu voorspeld, kan het beroep op de kapitaalmarkt ook verlaagd worden. Mocht de financieringsbehoefte significant stijgen of dalen, dan kan het Agentschap besluiten het beroep op de kapitaalmarkt of de geldmarkt te verhogen of te verlagen.

Het beroep op de kapitaalmarkt zal ingevuld worden met de volgende uitgiften:

 • Lancering van een nieuwe benchmark 10-jaarslening (de DSL 15 juli 2033) door middel van een DDA;
 • Lancering van een nieuwe groene 20-jaarslening door middel van een DDA; het groene obligatieraamwerk wat in 2022 is herzien zal de basis vormen voor de toewijzing van de opbrengsten van deze lening. Het precieze tijdschema en de omvang zullen in een later stadium worden vastgesteld in overleg met de voor deze DSL aangestelde DDA-adviseurs en de Primary Dealers;
 • Lancering van een nieuwe benchmark 7-jaarslening via het MTS-platform;
 • Een verhoging van het uitstaande bedrag van de DSL 15 januari 2026 in de eerste helft van 2023 van € 8,3 miljard naar ongeveer € 12 miljard;
 • DSL uitgiftes voor een 'nader te bepalen' bedrag van € 21 miljard om in te spelen op de marktvraag en de liquiditeit te bevorderen.

DSL-uitgiften

Indicatief volume (€ mld.)

Nieuwe 10-jaars DSL 2033

12

Nieuwe groene 20-jaars DSL

5

Nieuwe 7-jaars DSL

8

Heropening DSL jan 2026

4

Nader te bepalen

21

Totaal DSL uitgiften

50

DSL-veilingen worden zoals gewoonlijk gepland op de tweede en vierde dinsdag van de maand. De nieuwe DSL 15 juli 2033 zal in februari 2023 worden gelanceerd door middel van een DDA. Over de exacte veilingdatum zal in overleg met de Primary Dealers worden besloten. Daarnaast wordt de DSL 15 januari 2026 heropend op 10 januari 2023. De overige veilingdata in dit kwartaal zullen gebruikt worden voor het heropenen van nader te bepalen DSLs.

DSL-uitgiftekalender eerste kwartaal 2023

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(€ mld)

10 januari 2023

Heropening van de DSL 15 januari 2026

2,5 - 3,5

24 januari 2023

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

2 veilingen in februari 2023*

De volgende obligaties worden geveild in februari 2023:

 • Nieuwe 10-jaarslening: DSL 15 juli 2033

4 - 6

 • Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

14 maart 2023

 • Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

28 maart 2023

 • Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

* Doelvolume en andere details worden op een later moment bekend gemaakt, maar niet later dan de woensdag voor de veiling (t-6).

Geldmarktuitgiften 2023

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap op de geldmarkt schatkistpapier (DTC’s) uitgeven. Op veilingdata wordt doorgaans zowel een kortlopend als een langlopend programma uitgegeven. Veilingen worden op de eerste en derde maandag van de maand gehouden. De enige uitzondering hierop is de eerste veiling in januari. Deze wordt een week later gehouden in verband met Nieuwjaarsdag.

DTC-uitgiftekalender eerste kwartaal 2023

Veilingdatum

Stortingsdatum

Kortlopend programma

Langlopend programma

9 januari 2023

11 januari

30 maart

30 mei

16 januari 2023

18 januari

27 april

29 juni

6 februari 2023

8 februari

30 mei

28 juli

20 februari 2023

22 februari

27 april

28 juli

6 maart 2023

8 maart

30 mei

30 augustus

20 maart 2023

22 maart

29 juni

30 augustus

Noot: aankondiging van veilingdetails is op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).

Adviseurs

Het Agentschap heeft Barclays, HSBC en Jefferies benoemd als adviseurs voor de DDA van de nieuwe 10-jaarslening. ABN AMRO, Citigroup en Rabobank zijn benoemd tot groene uitgifte adviseurs voor de DDA van de nieuwe 20-jaars Groene DSL. De adviseurs zijn geselecteerd op basis van de Primary Dealer ranking van 2022.

Persvragen

Voor vragen over de Outlook en het financieringsplan voor 2023 kunt u contact opnemen met Lena van der Priem, woordvoerder voor het Agentschap.

- Per telefoon: +31 6 50 18 60 76

- Per e-mail: l.priem@minfin.nl