De Nederlandse Staat heropent de DSL 2026 en actualiseert de financieringsbehoefte voor 2023

Op basis van de uiteindelijke geldmarktstand van 2022 wordt de financieringsbehoefte voor 2023 nu geraamd op € 99,7 miljard. De nieuwe raming voor 2023 is daarmee € 1,8 miljard lager dan eerder voorzien. De eerste Dutch State Loan uitgifte door het Agentschap is de heropening van de ‘DSL 0,00% 15 januari 2026’.

Heropening DSL januari 2026 op 10 januari 2023

Op dinsdag 10 januari 2023 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,00% 15 januari 2026’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 januari 2026

Coupon

0,00%

Uitgiftedatum

10 januari 2023

Stortingsdatum

12 januari 2023

Doelvolume

€ 2,5 tot € 3,5 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 8.303.000.000

Eerste uitgifte van deze lening

11 januari 2022

Op de uitgiftedatum maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De leningvoorwaarden van deze lening en een overzicht van de huidige Primary Dealers staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde financieringsbehoefte voor 2023

Op vrijdag 16 december heeft het Agentschap de Outlook 2023 gepubliceerd. De financieringsbehoefte werd toen geraamd op € 101,5 miljard. Op basis van de uiteindelijke geldmarktstand van 2022 wordt de financieringsbehoefte voor 2023 nu geraamd op € 99,7 miljard. De nieuwe raming voor 2023 is daarmee € 1,8 miljard lager dan eerder voorzien. De te verwachten financieringsbehoefte blijft omgeven met onzekerheid vanwege verschillende factoren die invloed hebben op de overheidsfinanciën, zoals het prijsplafond voor energie, de verwachte inflatie en een mogelijke vertraging in economische groei.

Zoals aangegeven in de Outlook 2023 verwacht het Agentschap een nominaal bedrag van ongeveer € 50 miljard op de kapitaalmarkt uit te geven in 2023.

Geschatte financieringsbehoefte voor 2023

Bedrag
(€ mld.)

Verschil t.o.v. vorige schatting
(€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt 2023

31,6

-

Geldmarktstand ultimo 2022 (excl. onderpand in contanten)

34,5

-1,8

Kastekort 2023*

33,6

-

Bestaande uit:

  • Kastekort gebaseerd op de Miljoenennota

26,3

  • Indicatieve impact energieprijsmaatregelen en inflatiecorrectie voor de (semi)collectieve sector

7,3

Totaal

99,7

-1,8

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.