Kwartaalbericht en uitgiftekalender tweede kwartaal 2023

Het Agentschap maakt vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalenders voor het tweede kwartaal van 2023 bekend.

Kwartaalbericht

Het Agentschap publiceert vandaag het kwartaalbericht met economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat, een actualisatie van de financieringsbehoefte en de uitgiftekalenders voor het tweede kwartaal van 2023.

Financieringsbehoefte in 2023

Het Agentschap heeft de voorlopige financieringsbehoefte op 4 januari 2023 voor het laatst geactualiseerd op een bedrag van € 99,7 miljard euro. Op dit moment wordt er voor 2023 een vergelijkbaar kastekort verwacht, waardoor de financieringsbehoefte ongewijzigd blijft. Het Agentschap streeft naar transparante communicatie met de markt. Een update van de geschatte financieringsbehoefte zal, indien noodzakelijk, worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar is.

Geschatte financieringsbehoefte 2023

Bedrag (in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2023

31,6

Geldmarkt ultimo 2022 (excl. onderpand in contanten)

34,5

Kastekort 2023*

33,6

Bestaande uit:

Kastekort gebaseerd op de Miljoenennota

26,3

Indicatieve impact energieprijsmaatregelen en prijs aanpassingen voor de (semi)collectieve sector

7,3

Totaal

99,7

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

DSL uitgiftekalender tweede kwartaal 2023

Het Agentschap begint het tweede kwartaal met de lancering van een nieuwe 7-jaars DSL op 4 april 2023, met een beoogd volume van 3 tot 5 miljard euro. Deze nieuwe DSL zal gelanceerd worden via het MTS-platform. De onlangs gelanceerde DSL van juli 2033 zal worden heropend via een tapveiling op 13 juni 2023. Het Agentschap zal de resterende veilingmomenten in het tweede kwartaal gebruiken om drie bestaande DSL's te heropenen.

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld.)

04 april 2023*

Nieuwe 7-jaarslening: DSL 15 januari 2030

3 - 5

18 april 2023*

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen**

23 mei 2023

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen**

13 juni 2023

Heropening van de DSL 15 juli 2033

1,5 – 2,5

27 juni 2023

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen**

* In april zijn de DSL-veilingen op de eerste en derde dinsdag van de maand.

** Doelvolume en andere details zullen in een later stadium worden bekendgemaakt, uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum.

DTC uitgiftekalender tweede kwartaal 2023

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap op de geldmarkt schatkistpapier (DTC’s) uitgeven. Op veilingdata wordt doorgaans zowel een kortlopend als een langlopend programma uitgegeven. Veilingen worden op de eerste en derde maandag van de maand gehouden. De enige uitzondering hierop is de eerste veiling in mei. Deze wordt een dag later gehouden op 2 mei 2023 in verband met een feestdag op 1 mei in diverse Europese landen.

Veilingdatum

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

03 april 2023

05 april 2023

28 juli 2023

28 september 2023

17 april 2023

19 april 2023

29 juni 2023

28 september 2023

02 mei 2023*

04 mei 2023

28 juli 2023

30 oktober 2023

15 mei 2023

17 mei 2023

30 augustus 2023

30 oktober 2023

05 juni 2023

07 juni 2023

28 september 2023

29 november 2023

19 juni 2023

21 juni 2023

30 augustus 2032

29 november 2023

* Veiling op dinsdag vanwege Labour Day