Kwartaalbericht en uitgiftekalender derde kwartaal 2023

Het Agentschap maakt vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalenders voor het derde kwartaal van 2023 bekend. De financieringsbehoefte voor 2023 is geactualiseerd en hiermee € 13,3 miljard lager dan voorheen geschat, waardoor de financieringsbehoefte uitkomt op € 86,4 miljard. Het Agentschap verwacht nog wel een nominaal bedrag van ongeveer € 50 miljard op de kapitaalmarkt op te halen dit jaar.

Kwartaalbericht

Het Agentschap publiceert vandaag het kwartaalbericht met economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat, een actualisatie van de financieringsbehoefte en de uitgiftekalenders voor het derde kwartaal van 2023.

Financieringsbehoefte in 2023

Op dit moment wordt er voor 2023 een kastekort verwacht wat € 13,3 miljard lager is dan voorheen, waardoor de financieringsbehoefte daalt naar € 86,4 miljard. Deze ontwikkeling komt onder andere door lagere energieprijzen en hogere belastinginkomsten. Het Agentschap vangt de gewijzigde financieringsbehoefte op door het verwachte beroep op de geldmarkt te verlagen. Het beroep op de kapitaalmarkt blijft naar verwachting ongeveer € 50 miljard in nominale termen.

Geschatte financieringsbehoefte 2023

Bedrag (in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2023

31,6

Geldmarkt ultimo 2022 (excl. onderpand in contanten)

34,5

Kastekort 2023**

20,3*

Total

86,4

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

**In het kwartaalbericht voor het tweede kwartaal werd het aparte item ‘Indicatieve impact energieprijsmaatregelen en prijs aanpassingen voor de (semi)collectieve sector’ bijgevoegd. Dit is niet langer relevant aangezien dit cijfer nu is inbegrepen in de Voorjaarsnota en bovenstaand kastekortcijfer.

Nieuwe 20-jaars groene DSL

Zoals aangekondigd in de Outlook 2023, gaat het Agentschap een nieuwe 20-jaars groene DSL uitgeven in 2023. Deze uitgifte zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2023. Op 8 september 2023 zal het Agentschap de precieze veilingdatum hiervan aankondigen.

DSL uitgiftekalender derde kwartaal 2023

De onlangs gelanceerde DSL van juli 2033 zal worden heropend via een tapveiling op 26 september 2023. Het Agentschap zal de twee resterende veilingmomenten in het derde kwartaal gebruiken om bestaande DSL's te heropenen. De te heropenen DSL’s zullen uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum bekendgemaakt worden.

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld.)

11 juli 2023

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

12 september 2023

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

26 september 2023

Heropening van de DSL 15 juli 2033

1,5 – 2,5

* Doelvolume en andere details zullen in een later stadium worden bekendgemaakt, uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum.

DTC uitgiftekalender derde kwartaal 2023

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap op de geldmarkt schatkistpapier (DTC’s) uitgeven. De veilingkalender volgt doorgaans het reguliere patroon waar op de veilingdata zowel een korter lopend als een langer lopend programma uitgegeven wordt, behalve de eerste twee veilingdata, waar het tweede programma optioneel is. Veilingen worden op de eerste en derde maandag van de maand gehouden. Of er in juli een aanvullend programma wordt geveild, wordt vóór de veilingdatum bekendgemaakt.

Veilingdatum

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

3 juli 2023

5 juli 2023

28 september 2023

Nader te bepalen*

17 juli 2023

19 juli 2023

30 oktober 2023

Nader te bepalen*

7 augustus 2023

9 augustus 2023

29 november 2023

30 januari 2024

21 augustus 2023

23 augustus 2023

30 oktober 2023

30 januari 2024

4 september 2023

6 september 2023

29 november 2023

28 februari 2024

18 september 2023

20 september 2023

30 januari 2024

28 februari 2024

* Aanvullend programma zal toegevoegd worden aan de veiling op basis van de financieringsbehoefte