Kwartaalbericht en uitgiftekalender vierde kwartaal 2023

Het Agentschap maakt vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalenders voor het vierde kwartaal van 2023 bekend. De financieringsbehoefte voor 2023 komt uit op € 74,9 miljard. Het Agentschap verwacht een beroep op de kapitaalmarkt van ten minste € 46 miljard in nominale termen.

Kwartaalbericht

Het kwartaalbericht bevat economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat, een actualisatie van de financieringsbehoefte en de uitgiftekalenders voor het vierde kwartaal.

Financieringsbehoefte in 2023

Op 19 september presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota 2024. Gebaseerd op deze laatste cijfers, wordt er voor 2023 een kastekort verwacht wat € 11,5 miljard lager is dan voorheen, waardoor de financieringsbehoefte daalt naar € 74,9 miljard. De verandering in het kastekort wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Voorbeelden hiervan zijn variaties in belastinginkomsten, lager dan verwachte uitgaven voor het energieprijsplafond en onderuitputting (d.w.z. dat de overheid niet alle geplande uitgaven kan uitgeven). Het beroep op de kapitaalmarkt wordt met ongeveer € 5 miljard verlaagd tot ten minste €46 miljard in nominale termen.

Geschatte financieringsbehoefte 2023

Bedrag (in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2023

31,6

Geldmarkt ultimo 2022 (excl. onderpand in contanten)

34,5

Kastekort 2023*

8,8

Totaal

74,9

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het een verhoging is van de financieringsbehoefte

DSL uitgiftekalender vierde kwartaal 2023; nieuwe 20-jaars Groene DSL wordt geveild op 17 oktober 2023

Zoals onlangs aangekondigd, zal de nieuwe Groene DSL 15 januari 2044 worden uitgegeven op 17 oktober 2023 met een doelvolume van € 4 tot 5 miljard. Later in oktober heropent het Agentschap de recentelijk gelanceerde DSL 15 juli 2033. Eén resterend veilingmoment in november blijft optioneel. Ten minste zes dagen voor het geplande veilingmoment maakt het Agentschap bekend of dit veilingmoment zal plaatsvinden, en welke DSL zal worden uitgegeven. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om een veiling toe te voegen of van de uitgiftekalender te verwijderen.

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld.)

17 oktober 2023

Nieuwe 20-jaars groene DDA

4-5

24 oktober 2023

Heropening van de DSL 15 juli 2033

Nader te bepalen*

14 november 2023

Optioneel: Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

* Doelvolume en andere details zullen in een later stadium worden bekendgemaakt, uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum (t-6)

DTC uitgiftekalender vierde kwartaal 2023

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap op de geldmarkt schatkistpapier (DTC’s) uitgeven. Veilingen worden op de eerste en derde maandag van de maand gehouden. Een uitzondering is de tweede DTC veiling van december, waar de veilingdatum een week eerder is vanwege de eindejaarsperiode. Veilingdetails worden aangekondigd op de woensdag voorafgaand aan de betreffende veiling. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om een DTC-programma toe te voegen of van de uitgiftekalender te verwijderen.

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

2 oktober 2023

4 oktober 2023

29 november 2023

27 maart 2024

16 oktober 2023

18 oktober 2023

30 januari 2024

27 maart 2024

6 november 2023

8 november 2023

28 februari 2024

29 april 2024

20 november 2023

22 november 2023

30 januari 2024

29 april 2024

4 december 2023

6 december 2023

28 februari 2024

30 mei 2024

11 december 2023

13 december 2023

27 maart 2024

30 mei 2024

* Veilingdetails worden aangekondigd op de woensdag voorafgaand de veiling (t-5)