3,25% coupon voor nieuwe 20-jaars groene staatslening 2044

De coupon voor de nieuwe 20-jaars groene lening van de Nederlandse Staat is vandaag vastgesteld op 3,25%. Het Agentschap lanceert de nieuwe lening op dinsdag 17 oktober 2023 via een veiling volgens de Dutch Direct Auction (DDA) methode. Deze lening loopt op 15 januari 2044 af.

Het Agentschap beoogt met de DDA een volume van € 4 tot 5 miljard uit te geven. Via verschillende toekomstige heropeningen van de lening zal een uitstaand volume van minimaal ongeveer € 10 miljard worden gerealiseerd binnen enkele jaren na initiële uitgifte. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers (PD’s).

De kenmerken van deze lening zijn:

Afloopdatum

15 januari 2044

Coupon

Jaarlijks 3,25% vanaf 2024 (korte eerste coupon)

Uitgiftevolume

€ 4 - 5 miljard

Referentielening

DBR 2,50% 4 juli 2044

Voorlopige initiële ‘spread guidance’       

Aankondiging op maandag 16 oktober 2023

Veilingdatum

Dinsdag 17 oktober 2023, aanvang 10:00 uur

Totale beloning PDs

€ 17 miljoen (incl. advieskosten) voor de DDA van 7 februari 2023 en deze DDA van de Groene DSL 2044 op 17 oktober 2023

Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere PD’s van hun keuze.

Het orderboek opent om 10:00 uur en sluit uiterlijk om 17:00 uur. De allocatie wordt bekend gemaakt zo snel mogelijk na de sluiting van het orderboek, maar niet later dan 9:00 uur de volgende dag. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst een half uur na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de dag na de DDA vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs bekend te maken op de veilingdag zelf. Storting is 2 dagen na de dag waarop de prijs wordt vastgesteld.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de veiling uit te stellen indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Meer informatie is te vinden in de beleggerspresentatie. Deze publicatie is in het Engels en is beschikbaar op de website (www.dsta.nl).