Voorlopige initiële spread guidance voor nieuwe 20-jaars groene staatslening (Groene DSL 2044) vastgesteld op +28 tot +33 basispunten

Morgen, 17 oktober 2023, introduceert het Agentschap een nieuwe 20-jaars groene staatslening, de 3,25% DSL 15 januari 2044, door middel van een Dutch Direct Auction (DDA). De voorlopige initiële spread guidance is vandaag vastgesteld op +28 tot +33 basispunten t.o.v. de referentielening.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de spread guidance voor de opening van het orderboek aan te passen indien omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Ook kan de spread guidance gedurende de veiling worden aangepast, maar deze zal uiterlijk morgen om 15:00 uur definitief gemaakt worden.

De kenmerken van deze lening zijn:

Afloopdatum

15 januari 2044

Coupon

Jaarlijks 3,25% vanaf 2024 (korte eerste coupon)

Uitgiftevolume

€ 4 - 5 miljard

Referentielening

DBR 2,50% 4 juli 2044

Voorlopige initiële ‘spread guidance’       

+28 tot +33 basispunten

Veilingdatum

Dinsdag 17 oktober 2023, aanvang 10:00 uur

Totale beloning PDs

€ 17 miljoen (incl. advieskosten) voor de DDA van 7 februari 2023 en deze DDA van de Groene DSL 2044 op 17 oktober 2023

Het doelvolume voor deze veiling bedraagt € 4 tot 5 miljard. Via verschillende toekomstige heropeningen van de lening zal een uitstaand volume van minimaal €10 miljard worden gerealiseerd binnen enkele jaren na initiële uitgifte. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers (PDs).

Het orderboek opent morgen om 10:00 uur en sluit om uiterlijk 17:00 uur. De allocatie en de cut-off spread worden na sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekendgemaakt, maar uiterlijk om 09:00 uur de volgende dag. De toewijzing vindt plaats op basis van vooraf bekendgemaakte regels (de DDA regels), zodat er sprake is van een volledig transparant veilingproces. De DDA is een uniforme prijsveiling. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst 30 minuten na allocatie en niet later dan 12:00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs vast te stellen op de veilingdatum zelf. Storting vindt plaats 2 dagen na de dag waarop de prijs wordt vastgesteld.

De DDA regels zijn beschikbaar op deze website en Bloomberg (DDA <GO>).