De Nederlandse Staat maakt geen gebruik van de optie om een bestaande DSL op 14 november 2023 te heropenen

In het kwartaalbericht voor het vierde kwartaal van 2023 kondigde het Agentschap aan één resterend veilingmoment in november als optioneel aan te houden. Ten minste zes dagen voor het optionele veilingmoment zou het Agentschap bekendmaken of deze veiling zou plaatsvinden en welke DSL zou worden uitgegeven. 

Vandaag maakt het Agentschap bekend dat zij geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om op 14 november 2023 een tapveiling te houden voor een bestaande DSL. Op basis van een marktconsultatie onder haar Primary Dealers en rekening houdend met de huidige kasramingen heeft het Agentschap besloten geen gebruik te maken van de optionele veilingdatum in november 2023. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om een veiling toe te voegen of een veiling te wijzigen of te verwijderen van de uitgiftekalender.

Op 15 december 2023 publiceert het Agentschap de Outlook voor 2024 inclusief de financieringsbehoefte en het financieringsplan voor het komende jaar.

DSL uitgiftekalender vierde kwartaal 2023

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld.)

17 oktober 2023

Nieuwe 20-jaars groene DDA

4 - 5

24 oktober 2023

Heropening van de DSL 15 juli 2033

2- 2,5

14 november 2023

Optioneel: Heropening van een bestaande DSL

Nader bepaald*