Publicatie van de Outlook 2024, uitgiftekalender eerste kwartaal en adviseurs

Het Agentschap heeft vandaag de Outlook voor 2024 bekendgemaakt met daarin het financieringsplan voor 2024 en de uitgiftekalender voor het eerste kwartaal. Het Agentschap heeft ook de adviseurs van de Dutch Direct Auctions (DDA) aangekondigd.

De volledige Outlook 2024 met economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat en het beleidsraamwerk voor schuldbeheer is te vinden op de website van het Agentschap.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte van het Agentschap in 2024 wordt geschat op ongeveer € 75.7 miljard. Deze schatting blijft echter onzeker door verschillende factoren in de overheidsfinanciën. De verkiezingen van november 2023 en de hierop volgende formatie hebben mogelijk een impact op de daadwerkelijke financieringsbehoefte.

Geschatte financieringsbehoefte voor 2024

(in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2024

32,8

Geldmarktstand ultimo 2023 (excl. onderpand)

24,4

Kastekort 2024*

18,5

Totaal

75,7

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.


De eerste update van de financieringsbehoefte zal begin januari gecommuniceerd worden op basis van de realisaties van het kassaldo en de ultimo geldmarktstand in 2023.
 

De uitgiftes in 2024 zullen blijven bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de schuld, swap en cash portefeuille te verlengen naar minimaal acht jaar in 2025. Voor eind 2024 streeft het Agentschap naar een minimale looptijd van 8,0 jaar.

Kapitaalmarktuitgiften in 2024

Het Agentschap verwacht een nominaal bedrag van ongeveer € 40 miljard op de kapitaalmarkt op te halen. Schommelingen in de financieringsbehoefte worden in eerste instantie opgevangen op de geldmarkt. Het Agentschap hecht waarde aan liquiditeit op de geldmarkt. Mocht de financieringsbehoefte significant stijgen of dalen, dan kan het Agentschap besluiten het beroep op de kapitaalmarkt of de geldmarkt te verhogen of te verlagen.

Het beroep op de kapitaalmarkt zal ingevuld worden met de volgende uitgiften:

  • Lancering van een nieuwe 10-jaars benchmark DSL (de DSL 15 juli 2034) door middel van een DDA;
  • De heropening van de 30-jaars DSL 2054 door middel van een DDA;
  • De heropening van de 20-jaars groene DSL 15 januari 2044;
  • De heropening van de 7-jaars benchmark DSL 15 januari 2030;
  • Nader te bepalen DSLs voor een bedrag van € 15 miljard om in te spelen op de marktvraag en om de liquiditeit te bevorderen.

Het Agentschap heeft de mogelijkheid om bestaande leningen te heropenen of meer uit te geven in de nieuwe staatsobligaties.

DSL-uitgifte

Indicatief volume (€ mld.)

Nieuwe 10-jaars DSL juli 2034

12

DSL januari 2054 (via DDA)

5

Heropening groene DSL januari 2044

4

Heropening DSL januari 2030

4

DSL – nader te bepalen

15

Totaal DSL uitgiften

40

DSL-veilingen worden zoals gewoonlijk gepland op de tweede en vierde dinsdag van de maand. In het eerste kwartaal van 2024 worden alle zes de veilingdata gebruikt. Het Agentschap zal het jaar starten met een tapveiling van de DSL 2,50% 15 januari 2030 op 9 januari 2024 met een doelvolume van € 2 tot € 2,5 miljard. Daarnaast zal het Agentschap in het eerste kwartaal een nieuwe 10-jaars DSL (de DSL 15 juli 2034) lanceren door middel van een DDA. Over de exacte veilingdatum zal in overleg met Primary Dealers worden besloten. De overige veilingdata in dit kwartaal zullen gebruikt worden voor het heropenen van nader te bepalen DSL’s.

DSL-uitgiftekalender eerste kwartaal 2024

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(€ mld.)

9 januari 2024

Heropening DSL 15 januari 2030

2 – 2,5

23 januari 2024

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

De onderstaande veilingen staan gepland in februari en maart van 2024

Nieuwe 10-jaarslening: DSL 15 juli 2034

4 – 6

Heropening van de groene DSL 15 januari 2044

Nader te bepalen*

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

*Doelvolume en andere details worden op een later moment bekend gemaakt, maar niet later dan de woensdag voor een veiling (t-6).

Geldmarktuitgiften 2024

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap op de geldmarkt schatkistpapier (DTC’s) uitgeven. Op veilingdata wordt doorgaans zowel een kortlopend als een langlopend programma uitgegeven. Veilingen worden op de eerste en derde maandag van de maand gehouden De enige uitzondering hierop is de eerste veiling van januari. Deze veiling wordt een week later gehouden omdat deze maandag Nieuwjaarsdag is.

DTC-uitgiftekalender eerste kwartaal 2024

Veilingdatum

Stortingsdatum

Kortlopend programma

Langlopend programma

8 januari 2024

10 januari 2024

27 maart 2024

27 juni 2024

15 januari 2024

17 januari 2024

29 april 2024

27 juni 2024

5 februari 2024

7 februari 2024

30 mei 2024

30 juli 2024

19 februari 2024

21 februari 2024

29 april 2024

30 juli 2024

4 maart 2024

6 maart 2024

27 juni 2024

29 augustus 2024

18 maart 2024

20 maart 2024

30 mei 2024

29 augustus 2024

Noot: aankondiging van veilingdetails is op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5)

Adviseurs

Het Agentschap heeft ABN AMRO, Barclays, Citigroup, Jefferies, Goldman Sachs en HSBC aangewezen als adviseurs voor de Dutch Direct Auction in 2024. De adviseurs zijn geselecteerd op basis van hun Primary Dealer ranking van 2023.

Persvragen

Voor vragen over de Outlook en het financieringsplan voor 2024 kunt u contact opnemen met Lena van der Priem, woordvoerder van het Agentschap.

Per telefoon: +31 6 50 18 60 76 / Per e-mail: l.priem@minfin.nl