De Nederlandse Staat heropent de DSL januari 2030, actualiseert de financieringsbehoefte voor 2024 en kondigt de adviseurs aan voor de aankomende 10-jaars en 30-jaars Dutch Direct Auction (DDA)

Op basis van de uiteindelijke geldmarktstand van 2023 wordt de financieringsbehoefte voor 2024 nu geraamd op € 76,8 miljard. De nieuwe raming voor 2024 is daarmee € 1,1 miljard hoger dan eerder voorzien. De eerste Dutch State Loan uitgifte door het Agentschap is de heropening van de ‘DSL 2,50% 15 januari 2030’. Als adviseurs voor de aankomende 10-jaars DDA zijn benoemd Jefferies, Goldman Sachs en HSBC. De adviseurs voor de 30-jaars DDA zijn ABN AMRO, Barclays en Citibank.

Heropening DSL 15 januari 2030 op 9 januari 2024

Op dinsdag 9 januari 2024 heropent het Agentschap de ‘DSL 2,50% 15 januari 2030’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

15 januari 2030

Coupon

2,50%

Uitgiftedatum

9 januari 2024

Stortingsdatum

11 januari 2024

Doelvolume

€ 2,0 tot € 2,5 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 7.800.000.000

Eerste uitgifte van deze lening

4 april 2023

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10.00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekendgemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Voorafgaand aan de veiling wordt om 09.15 uur aan iedere Primary Dealer via Bloomberg chat de optie aangeboden om 3% van de bovenkant van de aangekondigde bandbreedte af te nemen tegen de gemiddelde veilingprijs die tijdens de veiling wordt bepaald. De Primary Dealers hebben tot 09.20 uur de tijd om deze afname via Bloomberg chat te accepteren. Indien een Primary Dealer gebruik maakt van deze optie is de transactie na 09.20 uur bindend, en telt dit afgenomen nominale bedrag mee in het totale veilingvolume.

Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningsvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de geldende Primary Dealer voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde financieringsbehoefte voor 2024

Op vrijdag 15 december heeft het Agentschap de Outlook 2024 gepubliceerd. De financieringsbehoefte werd toen geraamd op € 75,7 miljard. Op basis van de uiteindelijke geldmarktstand van 2023 wordt de financieringsbehoefte voor 2024 nu geraamd op € 76,8 miljard. De nieuwe raming voor 2024 is daarmee
€ 1,1 miljard hoger dan eerder voorzien. Deze schatting blijft echter onzeker door verschillende factoren in de overheidsfinanciën. De verkiezingen van november 2023 en de hierop volgende formatie hebben mogelijk een impact op de daadwerkelijke financieringsbehoefte.

Zoals aangegeven in de Outlook 2024 verwacht het Agentschap een nominaal bedrag van ongeveer € 40 miljard op de kapitaalmarkt uit te geven in 2024.

Geschatte financieringsbehoefte voor 2024

Bedrag
(€ mld.)

Verschil t.o.v. vorige schatting (€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt 2024

32,8

0,0

Geldmarktstand ultimo 2023 (excl. onderpand in contanten)

25,5

1,1

Kastekort 2024*

18,5

0,0

Totaal

76,8

1,1

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

Het Agentschap benoemt de adviseurs voor de 10-jaars en 30-jaars DDA

Het Agentschap heeft Jefferies, Goldman Sachs en HSBC benoemd als adviseurs voor de DDA van de nieuwe 10-jaars benchmark lening, de DSL 15 juli 2034, die later in dit kwartaal geveild zal worden. Als adviseurs voor de DDA van de heropening van DSL 15 januari 2054 heeft het Agentschap ABN AMRO, Barclays en Citibank benoemd. De adviseurs zijn geselecteerd op basis van de Primary Dealer ranking van 2023.

Een nieuwe 10-jaars benchmark lening, de DSL 15 juli 2034, zal worden gelanceerd door middel van een DDA in februari of maart 2024. Het Agentschap streeft ernaar om het uitstaande bedrag van deze obligatie tegen het einde van het jaar naar minimaal €12 miljard te brengen.

Het Agentschap zal later dit jaar de 30-jaars benchmark obligatie, de DSL 15 januari 2054, heropenen door middel van een DDA. De exacte datum en omvang zal in een later stadium worden bepaald in overleg met de voor deze DSL aangestelde DDA-adviseurs en de overige Primary Dealers.