Geen aanpassing huidige uitgiftekalender als gevolg van voorgenomen lening aan TenneT

Vandaag heeft de Minister van Financiën de Kamer geïnformeerd over het voornemen van het kabinet om een lening van in totaal € 25 miljard, waarvan € 13,1 miljard in 2024, ter beschikking te stellen aan TenneT. Deze lening mag verstrekt worden na formele instemming door beide Kamers.

Het Agentschap heeft de impact van deze lening op de financieringsbehoefte voor 2024 en het beroep op de kapitaalmarkt (her)overwogen. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de verwachte financieringsbehoefte gedurende het jaar wordt bijgesteld. Op dit moment is het nog te vroeg om al een verbeterde inschatting te geven van de algehele financieringsbehoefte. Deze voorgenomen lening heeft daarom geen impact op de uitgiftekalender voor het eerste kwartaal van 2024.

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap de situatie nauwgezet in de gaten houden en waar nodig een update publiceren. Eind maart publiceert het Agentschap het kwartaalbericht voor het tweede kwartaal waarin een update van de financieringsbehoefte wordt gegeven.

Persvragen

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Lena van der Priem, woordvoerder met betrekking tot financiële markten, staatsdeelnemingen en het Agentschap.

Contact gegevens: +31 6 50 18 6076/ l.priem@minfin.nl