De Nederlandse Staat maakt de veilingdatum van een nieuwe 10-jaars benchmarklening bekend, heropent op 23 januari 2024 de DSL 0,00% 15 januari 2038 en actualiseert de veilingkalender voor het eerste kwartaal

In dit persbericht geeft het Agentschap een update over de lancering van een nieuwe 10-jaars benchmarklening, de DSL 15 juli 2034 op dinsdag 6 februari 2024 door middel van een Dutch Direct Auction (DDA). Daarnaast deelt het Agentschap tevens details over de aanstaande veiling van een Dutch State Loan (DSL), de DSL 15 januari 2038 op dinsdag 23 januari 2024 en wordt de uitgiftekalender voor het eerste kwartaal van 2024 geactualiseerd.

Veiling nieuwe 10-jaars benchmark lening op 6 februari 2024

In de Outlook 2024 heeft het Agentschap aangekondigd een nieuwe 10-jaars benchmarklening te zullen uitgeven. Daarbij werd aangegeven dat de lancering van deze lening zou plaatsvinden in februari of maart 2024.

Vandaag maakt het Agentschap de details voor de lancering van deze nieuwe 10-jaar benchmarklening bekend. De veilingdatum, afloopdatum, referentielening en het doelvolume zijn als volgt:

Veilingdatum

Dinsdag 6 februari 2024, aanvang 10:00 uur CET

Afloopdatum lening

15 juli 2034

Referentielening

DBR 2,20% 15 februari 2034

Doelvolume

€ 4 - € 6 miljard

Vaststellen van de prijs

Bij voorkeur op de veilingdatum zelf, maar uiterlijk op 7 februari 2024, 12:00 uur CET

Stortingsdatum

Twee dagen na het vaststellen van de prijs

Coupon

Wordt aangekondigd op vrijdag 2 februari 2024

Initiële ‘spread guidance’

Wordt aangekondigd op maandag 5 februari 2024

Het Agentschap verwacht dat deze veiling via een Dutch Direct Auction (DDA) zal plaatsvinden. Zoals altijd behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veilingmethode te wijzigen dan wel de veiling uit te stellen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van deze veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers.

Op de dag van de DDA, 6 februari 2024, opent het orderboek om 10:00 uur en sluit deze uiterlijk om 17:00 uur. De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst 30 minuten na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs op de veilingdatum zelf bekend te maken. Meer informatie over de DDA veiling methode en de huidige DDA regels zijn te vinden op www.dsta.nl.

De Nederlandse Staat heropent de DSL januari 2038 op 23 januari 2024

Op dinsdag 23 januari 2024 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,00% 15 januari 2038’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

15 januari 2038

Coupon

0,00%

Uitgiftedatum

23 januari 2024

Stortingsdatum

25 januari 2024

Doelvolume

€ 1,5 tot € 2,0 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€  10.477.052.000

Eerste uitgifte van deze lening

13 april 2021

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10.00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekendgemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Voorafgaand aan de veiling wordt om 09.15 uur aan iedere Primary Dealer via Bloomberg chat de optie aangeboden om 3% van de bovenkant van de aangekondigde bandbreedte af te nemen tegen de gemiddelde veilingprijs die tijdens de veiling wordt bepaald. De Primary Dealers hebben tot 09.20 uur de tijd om deze afname via Bloomberg chat te accepteren. Indien een Primary Dealer gebruik maakt van deze optie is de transactie na 09.20 uur bindend, en telt dit afgenomen nominale bedrag mee in het totale veilingvolume.

Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningsvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de geldende Primary Dealer voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde DSL-uitgiftekalender eerste kwartaal 2024

Naast de bekendmaking van 6 februari a.s. als datum van de voorgenomen lancering van de 10-jaars benchmarklening, heeft het Agentschap de uitgiftekalender van DSLs voor het eerste kwartaal van 2024 verder bijgewerkt.

Zoals eerder aangekondigd, worden in ieder geval de DSL 15 januari 2030 en de Groene DSL 15 januari 2044 dit kwartaal heropend. Daarnaast wordt ook een bestaande DSL heropend. De details worden op een later moment bekend gemaakt, maar niet later dan de woensdag voor een veiling (t-6).

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(€ mld.)

23 januari 2024

Heropening DSL 15 januari 2038

1,5 – 2

6 februari 2024

Nieuwe 10-jaarslening: DSL 15 juli 2034

4 – 6

27 februari 2024

Eén veilingdatum: Heropening van een bestaande DSL

Eén veilingdatum: Heropening van de DSL 15 januari 2030

Eén veilingdatum: Heropening van de Groene DSL 15 januari 2044

Alle veilingen: Nader te bepalen*

12 maart 2024

26 maart 2024

*Doelvolume en andere details worden op een later moment bekend gemaakt, maar niet later dan de woensdag voor een veiling (t-6).