De Nederlandse Staat heropent de Groene DSL 2044 in februari en actualiseert de DSL-uitgiftekalender voor maart 2024

In dit persbericht geeft het Agentschap een update over de datum van de aanstaande heropening van de Groene Dutch State Loan (DSL) 3,25% 15 januari 2044. Ook wordt de DSL-uitgiftekalender voor maart 2024 geactualiseerd.


Heropening Groene DSL op 27 februari 2024

Op dinsdag 27 februari 2024 heropent het Agentschap de ‘Groene DSL 3,25% 15 januari 2044’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

15 januari 2044

Coupon

3,25%

Uitgiftedatum

27 februari 2024

Stortingsdatum

29 februari 2024

Doelvolume

€ 1,5 tot € 2,0 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 4.981.953.000

Eerste uitgifte van deze lening

17 oktober 2023

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10.00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekendgemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Voorafgaand aan de veiling wordt om 09.15 uur aan iedere Primary Dealer via Bloomberg chat de optie aangeboden om 3% van de bovenkant van de aangekondigde bandbreedte af te nemen tegen de gemiddelde veilingprijs die tijdens de veiling wordt bepaald. De Primary Dealers hebben tot 09.20 uur de tijd om deze afname via Bloomberg chat te accepteren. Indien een Primary Dealer gebruik maakt van deze optie is de transactie na 09.20 uur bindend, en telt dit afgenomen nominale bedrag mee in het totale veilingvolume.

Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningsvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de geldende Primary Dealer voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde DSL-uitgiftekalender eerste kwartaal 2024

Naast de bekendmaking van 27 februari a.s. als de datum van de voorgenomen heropening van de Groene DSL 2044, heeft het Agentschap de uitgiftekalender van DSLs voor maart 2024 verder bijgewerkt. De geplande tapveiling van de DSL 15 januari 2030 zal plaatsvinden op 12 maart 2024. De gegevens van de DSL die op 26 maart 2024 wordt geveild zal na consultatie met Primary Dealers in een later stadium bekend gemaakt worden.

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld)

27 februari 2024

Heropening DSL 15 januari 2044

1,5 – 2,0

12 maart 2024

Heropening DSL 15 januari 2030

2,0 – 2,5

26 maart 2024

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen

Noot: resterende veilingdetails zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt, op zijn laatst op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum (t-6).